д-р Стоян Везенков

основател

доктор по невробиология
магистър по молекулярна биология
магистър по ерготерапия

с
ертифициран биофийдбек и неврофийдбек терапевт и обучител
основоположник на проект "ЕКРАННИ ДЕЦА"

д-р Виолета Манолова

управител

доктор по икономика и управление
магистър по психология
обучител по развитие
на човешкия капитал
с
ертифициран биофийдбек терапевт
основоположник на проект "ЕКРАННИ ДЕЦА"

Кои сме ние

Център за приложни невронауки Везенков е първият частен научно-изследователски център в България, който провежда изследвания, разработва, прилага, разпространява и развива практики и методи от приложните невронауки, с фокус върху биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек (биологична и неврологична обратна връзка) като ефективни подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм.

Центърът провежда изследвания и върху ефективността на използване на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек като инструменти за самостоятелно справяне с различни по вид житейски проблеми - от телесно до психо-емоционално естество, като разработва невротренинги за вегетативната и централната нервна система, включително и висшите корови функции.

Проект ЕКРАННИ ДЕЦА ®
Центърът е първата и единствена научна организация у нас, която адресира проблема на екранната зависимост, провеждайки апаратурни изследвания на мозъка и нервната система, и на тази база - програми за превенция и терапия. 
От 2022г. в София и страната функционират самостоятелно действащи кабинети за оценка и терапия на екранна зависимост под марката ЕКРАННИ ДЕЦА ®

Кои сме ние

Център за приложни невронауки Везенков е първият частен научно-изследователски център в България, който провежда изследвания, разработва, прилага, разпространява и развива практики и методи от приложните невронауки, с фокус върху биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек (биологична и неврологична обратна връзка) като ефективни подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм.

Центърът провежда изследвания и върху ефективността на използване на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек като инструменти за самостоятелно справяне с различни по вид житейски проблеми - от телесно до психо-емоционално естество, като разработва невротренинги за вегетативната и централната нервна система, включително и висшите корови функции.

Проект ЕКРАННИ ДЕЦА ®
Центърът е първата и единствена научна организация у нас, която адресира проблема на екранната зависимост, провеждайки апаратурни изследвания на мозъка и нервната система, и на тази база - програми за превенция и терапия. 
От 2022г. в София и страната функционират самостоятелно действащи кабинети за оценка и терапия на екранна зависимост под марката ЕКРАННИ ДЕЦА ®

д-р Стоян Везенков

основател

доктор по невробиология
магистър по молекулярна биология
магистър по ерготерапия
с
ертифициран биофийдбек и неврофийдбек терапевт и обучител
основоположник на проект "ЕКРАННИ ДЕЦА"

д-р Виолета Манолова

управител

доктор по икономика и управление
магистър по психология
обучител по развитие
на човешкия капитал
сертифициран биофийдбек терапевт
основоположник на проект "ЕКРАННИ ДЕЦА"

Биофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек

Първоначална функционална оценка на нервната система и мозъка

Извършва се апаратурна функционална оценка на работата на нервната система и мозъка. Използва се qEEG, чрез което се установява функционирането на 18-те есенциални невронни мрежи в кората на мозъка. Изпълнява се стимулен протокол с различни задачи.

Биофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек невротерапия и невротренинг

На база първоначалната оценка се назначават индивидуални биофийдбек/неврофийдбек сесии, чрез които се постига по-добро функциониране на нервната система и мозъка. Сесиите се индивидуализират според персоналното състояние и цели на клиента.

Изходна функционална оценка на нервната система и мозъка

След преминаване на курса от индивидуални сесии, се извършва отново функционална оценка на работата на нервната система и мозъка. Измерват се настъпилите подобрения и се дават насоки за утвърждаване и поддържане на тренда на положителните изменения.

     

     

Съвременните митове за човешкия мозък

Съвременните достиженията на невронауките биват интерпретирани с амбицията за раждане на божество – за някои това е разумът, за други – психиката, за трети - дигиталната реалност. Д-р Стоян Везенков отправя предизвикателство за критичен поглед към най-разпространените съвременни митове за човешкия мозък : Господар или слуга е мозъкът на тялото? Инструмент на психиката ли е мозъкът или обратното? Дали появата на изкуствения интелект е краят на еволюцията на мозъка? и още много други...

     

     

Последни новини

Последни новини

Екраните и децата със СОП 2-дневно обучение, 2-3 септември 2023, София и он-лайн
Екранна зависимост - д-р Везенков по БНТ1
Екранната зависимост прави невъзможна терапията на деца с увреждания
Неврофийдбек и депресия - предизвикателство към психотерапията

Първа национална конференция ЕКРАННИ ДЕЦА, София, 26.11.2022г.

Първа национална конференция ЕКРАННИ ДЕЦА, София, 26.11.2022г.

Защо да изберете нас

Научен подход

Прилагаме и ползваме единствено и само практики, основани на научни проучваня, изследвания и доказателства.

Прагматизъм

Фокусирани сме върху приложението, реалния краен резултат и ефективността на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек тренингите.

Непрекъснато развитие

Винаги сме готови да се развиваме и обогатяваме в намирането на практически решения и всеки нов случай допринася за това.

Комплексност

Подходът е биопсихосоциален, интердисциплинарен, като с времето се роди уникална, иновативна, авторска парадигма, която включва цялото човекознание.

Фокус върху човека

В процеса на работа се изработват ефективни решения за всекиго, като в центъра на подхода са човекът и човешкостта.

Дългосрочни решения

Трайно подобряване качеството на живот на всекиго и връщането му в личния път на развитие, ценностна система и собствен индивидуален смисъл.

Научен подход

Прилагаме и ползваме единствено и само практики, основани на научни проучваня, изследвания и доказателства.

Прагматизъм

Фокусирани сме върху приложението, реалния краен резултат и ефективността на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек тренингите.

Непрекъснато развитие

Винаги сме готови да се развиваме и обогатяваме в намирането на практически решения и всеки нов случай допринася за това.

Комплексност

Подходът е биопсихосоциален, интердисциплинарен, като с времето се роди уникална, иновативна, авторска парадигма, която включва цялото човекознание.

Фокус върху човека

В процеса на работа се изработват ефективни решения за всекиго, като в центъра на подхода са човекът и човешкостта.

Дългосрочни решения

Трайно подобряване качеството на живот на всекиго и връщането му в личния път на развитие, ценностна система и собствен индивидуален смисъл.

Бързо и лесно запазване на час

Направете резервация само с няколко клика. След като направите плащане, ще получите телефонно обаждане или имейл с покана за ангажиране на конкретен ден и час, според натовареността на графика ни.

Сравнение на продукти