Биофийдбек ни учи да „разбираме“ тялото си

04.04.2023 17:00:41

Биофийдбек ни учи да „разбираме“ тялото си

 

Постепенно, търсейки методи за повлияване на нашето поведение, на емоционалните ни състояния и мотивация, стигнах до биофийдбек и започнах да разгръщам научно и приложно именно тази методология.
На дневен ред пред науката днес стоят няколко съществени проблема. От една страна, човешкото тяло все още е неразгадана тайна за нас, учените. Никой не може да ни каже какво е това “живот”. Днес познаваме някои факти и взаимовръзки, но колкото повече научаваме, толкова повече разбираме колко не знаем за същността на живота. И тогава идва една съвсем естествена посока на мислене: да се учим от самия живот: как той решава проблемите си и как управлява процесите в себе си  вследствие на дългата еволюция. Така се появява и въпросът: когато наблюдаваме и се учим от естествените процеси, можем ли да приложим тези знания, за да помагаме на другите и на себе си?

Другият съвременен проблем е постепенната загуба на възприятие за собственото тяло, вследствие на интелектуалното, а все повече и виртуално развитие на човека в последно време. Става въпрос за 
сигналите, които тялото подава, а остават нечути, докато изведнъж не се появят симптоми - високо кръвно, безсъние, главоболие, световъртеж, задух, сърцебиене, болки в мускулите, болки в корема и др. 

Биофийдбек (или биологична обратна връзка) е един от начините да погледнем в нашето тяло и да се научим обективно да разпознаваме и променяме състоянията, преди да се появи някакъв симптом. Методът позволява на човек да се научи да повлиява на физиологичните си процеси и модели на функциониране, и да автоматизира това умение с времето. По този начин се премахват нежелани симптоми, подобрява се здравето и дори се повишават постиженията.

- Как се случва това на практика?
 - Всичко това се случва по елегантен и прост начин: информацията за физиологичните процеси - чрез регистрация на биологични сигнали от класически сензори, се връща към човека на монитор под приятната форма на аудио-визуални презентации или игри. Когато наблюдава собствените си процеси в реално време, вниманието на човек към тях се изостря и постепенно той се научава да ги направлява съзнателно.
Биофийдбек методите използват много чувствителни сензори и съвременен хардуер, за да измерват активността на мускулите, съпротивлението и температурата на кожата, дишането, сърдечната честота, вариабилността на сърдечната честота, кръвното налягане, електромагнитната активност на мозъка, периферното кръвообращение и др. Последните изследвания в областта  показват ясно, че биофийдбек самостоятелно или в комбинация с други терапии, е ефективен за лечението на различни психосоматични и функционални нарушения - от главоболие през високо кръвно налягане, до дефицит на вниманието и хиперактивност. По света се използва от лекари, зъболекари, психиатри, психотерапевти, ерготерапевти, кинезитерапевти, консултанти, физиотерапевти, логопеди и други здравни специалисти, или от биофийдбек терапевти самостоятелно. Биофийдбек методите позволяват да се увеличи личният принос към поддържането на добро здраве.

- По какъв начин биофийдбек  увеличава личния ни принос в грижата за здравето ни?
- Когато човек наблюдава себе си, т.е наблюдава собствените си психични и телесни процеси, те се актуализират и променят, вследствие на самото наблюдение. 
Силата на самонаблюдението е отдавна известна и се използва в поведенческите терапии. Биофийдбек е метод, който ни позволява да наблюдаваме съзнателно безсъзнателни, автономни (вегетативни) нервни процеси в тялото, директно свързани със сърдечна, дихателна, мускулна активност и докато ги наблюдаваме, постепенно се учим да ги променяме целенасочено. Именно това е начинът, по който биофийдбек помага да върнем саморегулаторните способности на тялото, т.е. то само се справя и преодолява множество нарушения и вредни модели на функциониране, като в същото време подобрява здравето, качеството ни на живот и представянето и резултатите ни в различни области.

- Как по-точно се постига това?
- Всеки процес в тялото, който постига желана цел, задоволява потребност (физиологична, емоционална, умствена или социална) и който, ако бъде възнаграден по определен начин, се усилва и запаметява. Това е основният принцип на биофийдбек, както и на всеки поведенчески подход. Тук е важно да се отбележи, че биофийдбек стъпва върху различна парадигма от конвенционалната, а именно, че тялото много по-добре познава себе си - кое е здравословно за него и кое не, отколкото психиката и личността (Аз-ът) на човека. 
Една от целите, които се преследват и се постигат, е тялото да регулира само своите функции, ако му бъдат създадени условия за това. В ежедневието такива условия съществуват в най-дълбокия сън, непосредствено след заспиване всяка нощ. Тогава тялото възстановява напълно своите дефицити, натрупани през деня. Има още няколко такива естествени модели за здраве, от които биофийдбек черпи своите ефективни техники за възстановяване и терапия. С биофийдбек на първо място се формират умения и способности да се постига баланс на вегетативните нервни процеси в тялото, да се поддържа равновесно, здравословно състояние, а впоследствие да открие всички фактори, външни и вътрешни, които водят до нарушаване на това равновесие.

- Използвате успешно биофийдбек при немедикаментозно лечение на синдрома на раздразненото черво? Какво представлява това заболяване и често срещано ли е?
- Това състояние е изключително често и засяга 2-4 на 10 човека. Синдромът на раздразненото дебело черво е хронично функционално заболяване. То протича с различни коремни оплаквания като болка, дискомфорт, диария или запек. Най-често оплакванията идват след хранене, както и в напрегнати стресови ситуации. Дължи се на нарушена перисталтика на дебелото черво, а не на органични или инфекциозни причини. Затова всички медицински изследвания - кръвни, образни, ендоскопски - не показват отклонения. Човек обаче страда и качеството му на живот рязко се влошава, а нерядко стига до психиатър.

- Ежедневен ли е този дискомфорт и болката?
- Характерно е редуването на “добри” и “лоши” дни. В добрите всичко е наред и няма никакви симптоми. В лошите - оплакванията са силно изявени и буквално инвалидизират човека. Те стават причина за закъснение или отсъствие от работа, избягване на определени ситуации като пътуване и други социални активности. Заболяването не е животозастрашаващо - не повишава риска от рак или възпаление, но значително намалява качеството на живот и с възрастта положението се влошава.

- Мъже или жени са по-засегнати от синдрома?
- Заболяването може да засегне всеки, независимо от пол и възраст. Обикновено се наблюдава при хора, подложени на високи изисквания и стрес в ежедневието и работата. По-засегнати са обикновено много чувствителни и емоционални хора, с прекомерна отговорност към всичко и всеки, или такива, чиито собствени изисквания и очаквания са много по-големи от възможностите на тялото им.

- Защо не се знае много за това заболяване, въпреки че е толкова често срещан проблем?
- За съжаление, част от лекарите все още не са запознати с това заболяване и често го подценяват или поставят диагнози като хроничен колит, спастично черво, хроничен гастрит. Самите пациенти не знаят точната диагноза, състоянието постепенно се влошава и те продължават да страдат. 
Обикалянето по лекари, без постигане на подобрение, е обичаен феномен.

- А вие как поставяте диагнозата?
- Аз не поставям диагноза. Работя с гастроентеролози, запознати със заболяването, които цялостно преглеждат пациентите, отхвърлят други диагнози и доказват синдром на раздразнено черво (англ. IBS - irritable bowel syndrome). След това пациентите могат да изберат медикаментозно или немедикаментозно лечение.

- При кои форми на заболяването е най-ефективен биофийдбек методът?
- Биофийдбек методът се препоръчва при тежки форми, не повлияващи се от лекарства, диета и други общи мерки. В края на 2013 г., в престижно научно списание излезе статия, доказваща положителен и траен ефект след кратка биофийдбек терапия при пациенти с раздразнено дебело черво и че тя е по-ефективна от психотерапия и хипноза.

- Какви са предимствата и недостатъците на биофийдбек метода?
- На първо място биофийдбек няма никакви странични ефекти, за разлика от медикаментите, а понякога и психотерапиите. Подходящ е за хора на всякаква възраст и ефектът е видим след няколко седмици. Липсва “кабинетният ефект” - т.е. новите умения лесно се пренасят в реалния живот. Необходими са между 5 и 15 терапевтични сесии, в които терапевтът прилага индивидуални упражнения, насочени към симптомите на конкретния човек и характерните особености на протичане при него. Методът е строго индивидуализиран, като крайната цел се постига по различен начин при всеки.

- За кого е подходящ този метод?
- Всички пациенти със синдром на раздразненото черво, независимо от продължителността на водещото оплакване - коремна болка, диария или запек, биха имали полза от този метод. Необходимо е обаче първоначално поставяне на точна диагноза и постоянно наблюдение от лекар-специалист, за да има траен ефект.

- Какво включват биофийдбек сесиите?
- Първите две сесии се правят функционални тестове за определяне на типа автономни (вегетативни) нервни процеси при конкретния клиент с коремни оплаквания. Именно това е причината биофийдбек да е индивидуализирано лечение. Описани са няколко профила на автономен дисбаланс (няколко вида патологични модели на сигналите), които се наблюдават при изпълнението на различни задачи. Параметрите, проследявани в реално време (в моменти на спокойствие, задачи или стрес тестове), са пулс, дихателна честота, кожно съпротивление, изпотяване, температура на крайниците и съдови пулсации. Съдейки по тези показатели, се определя профилът на автономен дисбаланс и се преминава към индивидуализирана биофийдбек терапия. Поставят се междинни и крайни цели.

Третата сесия включва определяне на индивидуалната резонантна честота на вегетативните процеси чрез метод, разработен от германския физиолог Леерер през 90-те години на миналия век. Тестът трае около 20 минути и показва динамиката на три основни процеса в човешкото тяло - сърдечен ритъм, дихателен ритъм и динамична промяна на артериалното налягане. Изработват се упражнения за поддържане на резонантна честота на автономните процеси. Задържането на резонантната честота е най-важната способност, която човек трябва да усвои първоначално и постепенно да автоматизира напълно. Резонантната честота показва, че трите изброени процеса са в състояние на пълен баланс, характерен за физиологията при децата. Тъй като перисталтиката се влияе по същия начин от автономната нервна система, тя също възстановява балансираната си функция.

След третата сесия се упражнява установената резонантна честота и атакуват директно локално оформените нежелани порочни кръгове, в този случай в коремната област. Откриват се индивидуални упражнения в кабинета, които се упражняват вкъщи системно.

- Колко време е нужно да се постигне способност за саморегулация?
- Постигането на способност за саморегулация на автономно (вегетативно) ниво изисква минимум месец с активни упражнения. Преминава се основно през 2 етапа.

Първият етап включва първоначално усвояване на новите техники и завършва с мини криза. Наричаме я криза на заучаването на новите модели на функциониране. Кризата се появява обикновено между 6-ия и 10-ия ден от ежедневното изпълнение на упражненията.

- Всеки ли преминава през тази мини криза?
- Да. Причината за нея са новите механизми, които си проправят път на физиологично ниво през съществуващите добре автоматизирани, но патологични стари механизми. Има проста формула за преминаване през мини кризата - постоянство в изпълнение на упражненията.

Мини кризата трае няколко дни и след нейното преминаване започва вторият етап от терапията - при него се постига трайно стабилизиране на новите механизми и тотално овладяване на симптомите.

- При какъв процент от хората биофийдбек терапията е ефективна?
- При около 70% от хората, защото се изисква активно тяхно участие в терапевтичния процес, а не всеки е готов да прави ежедневни упражнения и предпочита да търси подходящо хапче, което да оправи симптомите, без да прави промени в начина си на живот. Разработихме с времето комплексен подход с биофийдбек, който осъществява малки промени в ежедневието на всички нива на проява на човека, който нарекохме локус терапия с биофийдбек. С други думи, как саморегулацията на функционално ниво, научена чрез биофийдбек методите, да бъде пренесена на всяко ниво на съществуване (емоционално, дейностно, умствено, личностно и социално). Така ефективността на терапията се повиши значително, като откри нови комплексни терапевтични подходи и програми, използващи биофийдбек технологиите.

Какво представлява методът?

 В превод биофийдбек означава биологична обратна връзка. Основната цел на този подход е да се постигне баланс в автономните (вегетативни) нервни процеси, които от своя страна регулират артериалното налягане, пулса, перисталтиката и др. Под напрежение и стрес човек реагира спонтанно чрез различни стрес реакции - с бурна активация на тялото или с потискане, замръзване, дори колапс. В научната литература съществуват много подробни описания кой биологичен сигнал за каква стрес реакция и стрес модел отговаря. Чрез биофийдбек се учим да ги управляваме и така вредните модели, които водят до поява на симптоми, се заместват с балансирани, които водят до здравословно и оптимално функциониране на тялото. При синдром на раздразненото черво нарушената перисталтика например появата на болка (спазми), запекът или диарията са нежелани рефлекси, които се появяват заедно като напълно безсъзнателни и затвърдени във времето стрес реакции. Възстановяването на баланса във вегетативните нервни процеси, управлението на стрес реакциите и други поведенчески умения, придобити чрез биофийдбек тренинги и прости ежедневни упражнения, спират оплакванията напълно.
“При биофийдбек тренинга се използват сензори, които измерват различни сигнали от тялото и те се визуализират на монитор. По този начин се дава обратна връзка за състоянието на организма в конкретния момент на покой или стрес. Типът нервна система и нейната чувствителност към различни фактори на средата е много индивидуална и уникална за всеки. Съществуват индивидуални упражнения, които повлияват биосигналите с различен успех. По време на биофийдбек сесиите се откриват онези индивидуални упражнения и техники, които най-добре и успешно управляват физиологията на конкретния човек. Получената информация е предпоставка за изграждане на инструментални рефлекси, които се тренират ежедневно вкъщи. Променим ли сигналите, променяме и симптомите (нарушената перисталтика например). Упражненията са директно насочени срещу функционалния механизъм на възникване на оплакванията при синдрома на раздразнено черво. Спирането на патологичния механизъм води до спиране на оплакванията. Интересно е да се отбележи, че методът повлиява и двете крайности - както лениви, така и свръхактивни черва, защото крайната цел е възстановяване на баланса. Премахването на затвърдените във времето порочни кръгове и заместването им с балансирано функциониране води до траен ефект.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

Биофийдбек ни учи да „разбираме“ тялото си

Биофийдбек ни учи да „разбираме“ тялото си

  Постепенно, търсейки методи за повлияване на нашето поведение, на емоционалните ни състояния и мотивация, стигнах до биофийдбек и започнах да разгръщам научно и приложно именно тази методол   Постепенно, търсейки методи за повлияване на нашето поведение, на емоционалните ни състояния и мотивация, стигнах до биофийдбек и започнах да разгръщам научно и приложно именно тази методол 2023-04-04T17:00:42+03:00 Биофийдбек ни учи да „разбираме“ тялото си

<div itemprop="articleBody">&#13; &#13; <p> </p>&#13; <p><img src="/images/shutterstock_576832348_0.jpg" alt="" width="594" height="334"/>Постепенно, търсейки методи за повлияване на нашето поведение, на емоционалните ни състояния и мотивация, стигнах до биофийдбек и започнах да разгръщам научно и приложно именно тази методология.<br/>На дневен ред пред науката днес стоят няколко съществени проблема. От една страна, човешкото тяло все още е неразгадана тайна за нас, учените. Никой не може да ни каже какво е това “живот”. Днес познаваме някои факти и взаимовръзки, но колкото повече научаваме, толкова повече разбираме колко не знаем за същността на живота. И тогава идва една съвсем естествена посока на мислене: да се учим от самия живот: как той решава проблемите си и как управлява процесите в себе си  вследствие на дългата еволюция. Така се появява и въпросът: когато наблюдаваме и се учим от естествените процеси, можем ли да приложим тези знания, за да помагаме на другите и на себе си?<br/><br/>Другият съвременен проблем е постепенната загуба на възприятие за собственото тяло, вследствие на интелектуалното, а все повече и виртуално развитие на човека в последно време. Става въпрос за <br/>сигналите, които тялото подава, а остават нечути, докато изведнъж не се появят симптоми - високо кръвно, безсъние, главоболие, световъртеж, задух, сърцебиене, болки в мускулите, болки в корема и др. </p>&#13; <p>Биофийдбек (или биологична обратна връзка) е един от начините да погледнем в нашето тяло и да се научим обективно да разпознаваме и променяме състоянията, преди да се появи някакъв симптом. Методът позволява на човек да се научи да повлиява на физиологичните си процеси и модели на функциониране, и да автоматизира това умение с времето. По този начин се премахват нежелани симптоми, подобрява се здравето и дори се повишават постиженията.<br/><br/>- Как се случва това на практика?<br/> - Всичко това се случва по елегантен и прост начин: информацията за физиологичните процеси - чрез регистрация на биологични сигнали от класически сензори, се връща към човека на монитор под приятната форма на аудио-визуални презентации или игри. Когато наблюдава собствените си процеси в реално време, вниманието на човек към тях се изостря и постепенно той се научава да ги направлява съзнателно.<br/>Биофийдбек методите използват много чувствителни сензори и съвременен хардуер, за да измерват активността на мускулите, съпротивлението и температурата на кожата, дишането, сърдечната честота, вариабилността на сърдечната честота, кръвното налягане, електромагнитната активност на мозъка, периферното кръвообращение и др. Последните изследвания в областта  показват ясно, че биофийдбек самостоятелно или в комбинация с други терапии, е ефективен за лечението на различни психосоматични и функционални нарушения - от главоболие през високо кръвно налягане, до дефицит на вниманието и хиперактивност. По света се използва от лекари, зъболекари, психиатри, психотерапевти, ерготерапевти, кинезитерапевти, консултанти, физиотерапевти, логопеди и други здравни специалисти, или от биофийдбек терапевти самостоятелно. Биофийдбек методите позволяват да се увеличи личният принос към поддържането на добро здраве.<br/><br/>- По какъв начин биофийдбек  увеличава личния ни принос в грижата за здравето ни?<br/>- Когато човек наблюдава себе си, т.е наблюдава собствените си психични и телесни процеси, те се актуализират и променят, вследствие на самото наблюдение. <br/>Силата на самонаблюдението е отдавна известна и се използва в поведенческите терапии. Биофийдбек е метод, който ни позволява да наблюдаваме съзнателно безсъзнателни, автономни (вегетативни) нервни процеси в тялото, директно свързани със сърдечна, дихателна, мускулна активност и докато ги наблюдаваме, постепенно се учим да ги променяме целенасочено. Именно това е начинът, по който биофийдбек помага да върнем саморегулаторните способности на тялото, т.е. то само се справя и преодолява множество нарушения и вредни модели на функциониране, като в същото време подобрява здравето, качеството ни на живот и представянето и резултатите ни в различни области.<br/><br/>- Как по-точно се постига това?<br/>- Всеки процес в тялото, който постига желана цел, задоволява потребност (физиологична, емоционална, умствена или социална) и който, ако бъде възнаграден по определен начин, се усилва и запаметява. Това е основният принцип на биофийдбек, както и на всеки поведенчески подход. Тук е важно да се отбележи, че биофийдбек стъпва върху различна парадигма от конвенционалната, а именно, че тялото много по-добре познава себе си - кое е здравословно за него и кое не, отколкото психиката и личността (Аз-ът) на човека. <br/>Една от целите, които се преследват и се постигат, е тялото да регулира само своите функции, ако му бъдат създадени условия за това. В ежедневието такива условия съществуват в най-дълбокия сън, непосредствено след заспиване всяка нощ. Тогава тялото възстановява напълно своите дефицити, натрупани през деня. Има още няколко такива естествени модели за здраве, от които биофийдбек черпи своите ефективни техники за възстановяване и терапия. С биофийдбек на първо място се формират умения и способности да се постига баланс на вегетативните нервни процеси в тялото, да се поддържа равновесно, здравословно състояние, а впоследствие да открие всички фактори, външни и вътрешни, които водят до нарушаване на това равновесие.<br/><br/>- Използвате успешно биофийдбек при <a href="https://center-applied-neurosciences-sofia.blogspot.com/2019/09/blog-post_45.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">немедикаментозно лечение на синдрома на раздразненото черво?</a> Какво представлява това заболяване и често срещано ли е?<br/>- Това състояние е изключително често и засяга 2-4 на 10 човека. Синдромът на раздразненото дебело черво е хронично функционално заболяване. То протича с различни коремни оплаквания като болка, дискомфорт, диария или запек. Най-често оплакванията идват след хранене, както и в напрегнати стресови ситуации. Дължи се на нарушена перисталтика на дебелото черво, а не на органични или инфекциозни причини. Затова всички медицински изследвания - кръвни, образни, ендоскопски - не показват отклонения. Човек обаче страда и качеството му на живот рязко се влошава, а нерядко стига до психиатър.<br/><br/>- Ежедневен ли е този дискомфорт и болката?<br/>- Характерно е редуването на “добри” и “лоши” дни. В добрите всичко е наред и няма никакви симптоми. В лошите - оплакванията са силно изявени и буквално инвалидизират човека. Те стават причина за закъснение или отсъствие от работа, избягване на определени ситуации като пътуване и други социални активности. Заболяването не е животозастрашаващо - не повишава риска от рак или възпаление, но значително намалява качеството на живот и с възрастта положението се влошава.<br/><br/>- Мъже или жени са по-засегнати от синдрома?<br/>- Заболяването може да засегне всеки, независимо от пол и възраст. Обикновено се наблюдава при хора, подложени на високи изисквания и стрес в ежедневието и работата. По-засегнати са обикновено много чувствителни и емоционални хора, с прекомерна отговорност към всичко и всеки, или такива, чиито собствени изисквания и очаквания са много по-големи от възможностите на тялото им.<br/><br/>- Защо не се знае много за това заболяване, въпреки че е толкова често срещан проблем?<br/>- За съжаление, част от лекарите все още не са запознати с това заболяване и често го подценяват или поставят диагнози като хроничен колит, спастично черво, хроничен гастрит. Самите пациенти не знаят точната диагноза, състоянието постепенно се влошава и те продължават да страдат. <br/>Обикалянето по лекари, без постигане на подобрение, е обичаен феномен.<br/><br/>- А вие как поставяте диагнозата?<br/>- Аз не поставям диагноза. Работя с гастроентеролози, запознати със заболяването, които цялостно преглеждат пациентите, отхвърлят други диагнози и доказват синдром на раздразнено черво (англ. IBS - irritable bowel syndrome). След това пациентите могат да изберат медикаментозно или немедикаментозно лечение.<br/><br/>- При кои форми на заболяването е най-ефективен биофийдбек методът?<br/>- Биофийдбек методът се препоръчва при тежки форми, не повлияващи се от лекарства, диета и други общи мерки. В края на 2013 г., в престижно научно списание излезе статия, доказваща положителен и траен ефект след кратка биофийдбек терапия при пациенти с <a href="/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/16-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8/68-2018-08-02-12-49-57" target="_blank" rel="noopener noreferrer">раздразнено дебело черво</a> и че тя е по-ефективна от психотерапия и хипноза.</p>&#13; <p>- Какви са предимствата и недостатъците на биофийдбек метода?<br/>- На първо място биофийдбек няма никакви странични ефекти, за разлика от медикаментите, а понякога и психотерапиите. Подходящ е за хора на всякаква възраст и ефектът е видим след няколко седмици. Липсва “кабинетният ефект” - т.е. новите умения лесно се пренасят в реалния живот. Необходими са между 5 и 15 терапевтични сесии, в които терапевтът прилага индивидуални упражнения, насочени към симптомите на конкретния човек и характерните особености на протичане при него. Методът е строго индивидуализиран, като крайната цел се постига по различен начин при всеки.<br/><br/>- За кого е подходящ този метод?<br/>- Всички пациенти със синдром на раздразненото черво, независимо от продължителността на водещото оплакване - коремна болка, диария или запек, биха имали полза от този метод. Необходимо е обаче първоначално поставяне на точна диагноза и постоянно наблюдение от лекар-специалист, за да има траен ефект.<br/><br/>- Какво включват биофийдбек сесиите?<br/>- Първите две сесии се правят функционални тестове за определяне на типа автономни (вегетативни) нервни процеси при конкретния клиент с коремни оплаквания. Именно това е причината биофийдбек да е индивидуализирано лечение. Описани са няколко профила на автономен дисбаланс (няколко вида патологични модели на сигналите), които се наблюдават при изпълнението на различни задачи. Параметрите, проследявани в реално време (в моменти на спокойствие, задачи или стрес тестове), са пулс, дихателна честота, кожно съпротивление, изпотяване, температура на крайниците и съдови пулсации. Съдейки по тези показатели, се определя профилът на автономен дисбаланс и се преминава към индивидуализирана биофийдбек терапия. Поставят се междинни и крайни цели.<br/><br/>Третата сесия включва определяне на индивидуалната резонантна честота на вегетативните процеси чрез метод, разработен от германския физиолог Леерер през 90-те години на миналия век. Тестът трае около 20 минути и показва динамиката на три основни процеса в човешкото тяло - сърдечен ритъм, дихателен ритъм и динамична промяна на артериалното налягане. Изработват се упражнения за поддържане на резонантна честота на автономните процеси. Задържането на резонантната честота е най-важната способност, която човек трябва да усвои първоначално и постепенно да автоматизира напълно. Резонантната честота показва, че трите изброени процеса са в състояние на пълен баланс, характерен за физиологията при децата. Тъй като перисталтиката се влияе по същия начин от автономната нервна система, тя също възстановява балансираната си функция.<br/><br/>След третата сесия се упражнява установената резонантна честота и атакуват директно локално оформените нежелани порочни кръгове, в този случай в коремната област. Откриват се индивидуални упражнения в кабинета, които се упражняват вкъщи системно.<br/><br/>- Колко време е нужно да се постигне способност за саморегулация?<br/>- Постигането на способност за саморегулация на автономно (вегетативно) ниво изисква минимум месец с активни упражнения. Преминава се основно през 2 етапа.<br/><br/>Първият етап включва първоначално усвояване на новите техники и завършва с мини криза. Наричаме я криза на заучаването на новите модели на функциониране. Кризата се появява обикновено между 6-ия и 10-ия ден от ежедневното изпълнение на упражненията.<br/><br/>- Всеки ли преминава през тази мини криза?<br/>- Да. Причината за нея са новите механизми, които си проправят път на физиологично ниво през съществуващите добре автоматизирани, но патологични стари механизми. Има проста формула за преминаване през мини кризата - постоянство в изпълнение на упражненията.<br/><br/>Мини кризата трае няколко дни и след нейното преминаване започва вторият етап от терапията - при него се постига трайно стабилизиране на новите механизми и тотално овладяване на симптомите.<br/><br/>- При какъв процент от хората биофийдбек терапията е ефективна?<br/>- При около 70% от хората, защото се изисква активно тяхно участие в терапевтичния процес, а не всеки е готов да прави ежедневни упражнения и предпочита да търси подходящо хапче, което да оправи симптомите, без да прави промени в начина си на живот. Разработихме с времето комплексен подход с биофийдбек, който осъществява малки промени в ежедневието на всички нива на проява на човека, който нарекохме локус терапия с биофийдбек. С други думи, как саморегулацията на функционално ниво, научена чрез биофийдбек методите, да бъде пренесена на всяко ниво на съществуване (емоционално, дейностно, умствено, личностно и социално). Така ефективността на терапията се повиши значително, като откри нови комплексни терапевтични подходи и програми, използващи биофийдбек технологиите.</p>&#13; <h1><img src="/images/6cc3cc_6ecdd6a23f824c34ba824ccf3fae0d0a_mv2.jpg" alt="" width="566" height="424"/></h1>&#13; <h1>Какво представлява методът?</h1>&#13; <p> В превод биофийдбек означава <a title="биологична обратна връзка" href="/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">биологична обратна връзка</a>. Основната цел на този подход е да се постигне баланс в автономните (вегетативни) нервни процеси, които от своя страна регулират артериалното налягане, пулса, перисталтиката и др. Под напрежение и стрес човек реагира спонтанно чрез различни стрес реакции - с бурна активация на тялото или с потискане, замръзване, дори колапс. В научната литература съществуват много подробни описания кой биологичен сигнал за каква стрес реакция и стрес модел отговаря. Чрез биофийдбек се учим да ги управляваме и така вредните модели, които водят до поява на симптоми, се заместват с балансирани, които водят до здравословно и оптимално функциониране на тялото. При синдром на раздразненото черво нарушената перисталтика например появата на болка (спазми), запекът или диарията са нежелани рефлекси, които се появяват заедно като напълно безсъзнателни и затвърдени във времето стрес реакции. Възстановяването на баланса във вегетативните нервни процеси, управлението на стрес реакциите и други поведенчески умения, придобити чрез биофийдбек тренинги и прости ежедневни упражнения, спират оплакванията напълно.<br/>“При биофийдбек тренинга се използват сензори, които измерват различни сигнали от тялото и те се визуализират на монитор. По този начин се дава обратна връзка за състоянието на организма в конкретния момент на покой или стрес. Типът нервна система и нейната чувствителност към различни фактори на средата е много индивидуална и уникална за всеки. Съществуват индивидуални упражнения, които повлияват биосигналите с различен успех. По време на биофийдбек сесиите се откриват онези индивидуални упражнения и техники, които най-добре и успешно управляват физиологията на конкретния човек. Получената информация е предпоставка за изграждане на инструментални рефлекси, които се тренират ежедневно вкъщи. Променим ли сигналите, променяме и симптомите (нарушената перисталтика например). Упражненията са директно насочени срещу функционалния механизъм на възникване на оплакванията при синдрома на раздразнено черво. Спирането на патологичния механизъм води до спиране на оплакванията. Интересно е да се отбележи, че методът повлиява и двете крайности - както лениви, така и свръхактивни черва, защото крайната цел е възстановяване на баланса. Премахването на затвърдените във времето порочни кръгове и заместването им с балансирано функциониране води до траен ефект.</p> </div>

Сравнение на продукти