Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек

09.03.2023 10:49:34

Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек

Везенков, С.Р. (2023) Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек. Издателство СТО ЛЕТА, София, Книга, 330 стр., ISBN: 978-619-91969-1-5

Цялата книга можете да намерите тук>>>>>

Резюме
След повече от 15 години практика, в преследване на висока ефективност на невротерапията при повлияване на огромен спектър от функционални нарушения, се оформи собствена авторска комплексна терапевтична практика на Център за приложни невронауки Везенков, гр. София, която се различава съществено от съществуващите по света невротерапевтични школи. Книгата подготвя читателя за нова невротерапевтична парадигма, която стъпва върху идеята за биопсихосоциална хомеостаза и централната роля на биофийдбек в нея. Какво е биофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек? Какво е невротерапия и как решава проблема "психика-тяло" и психосоматичните нарушения? Каква е доказаната ефикасност и ефективност на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек в повлияването на различни нарушения? Защо тази парадигма е най-работещото решение за справяне със стрес и стрес-свързаните нарушения? Биологичната обратна връзка е подход, който позволява на човек да се научи волево да повлиява безсъзнателни физиологични процеси, за да подобри своето здраве и постижения чрез използване на апарати (хардуер) за регистрация на физиологични сигнали, симултанен анализ на физиологични параметри и интегрирането им като компоненти на аудио-визуални презентации и игри. Информация за измерваните физиологичните процеси във вид на изчислени техни динамични параметри се връща едновременно с регистрацията към човека на екран (втори монитор) като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги повлиява постепенно чрез обучение. За биологична обратна връзка се измерват активност на мускули, съпротивление (активността на потните жлези) и температура на кожата, абдоминално и торакално дишане, сърдечна честота, вариабилност на сърдечната честота, артериално и капилярно налягане, електромагнитна активност на мозъка, кръвоток и др. (Gilbert et al., 2003; Schwartz et al., 2003; Shaffer et al., 2006) Изследванията в последните декади показват ясно, че биологичната обратна връзка самостоятелно или в комбинация с други поведенчески терапии е ефективен метод за лечение на различни функционални нарушения, от главоболие през високо артериално налягане, до дефицит на вниманието и хиперактивност. Използва се от лекари, кардиолози, психиатри, ортопеди, физиотерапевти, медицински сестри, акушерки, психолози, психотерапевти, консултанти, ерготерапевти, трудови терапевти, арт терапевти, говорни и езикови терапевти, логопеди и др. Неврологичната обратна връзка (неврофийдбек) е специфичен случай на биологична обратна връзка, при който човек се учи да контролира електрическата активност на своя мозък, регистрирана чрез класическия електроенцефалографски метод, придружен от количествен анализ (Demos, 2005; Evans et al., 1999; LaVaque, 2003; Thompson et al., 2003) При количествения EEГ неврофийдбек се използва информация за параметри при количествения анализ на електроенцефалограмата на човека или моментната активност на неговия кортекс, за да се научи да ги променя в желана посока. Много неврологични и други нарушения са съпроводени с абнормална активност на кортекса (Hammond, 2006) Най-често се използва отделен параметър от количественото ЕЕГ, за да се идентифицира и мониторира налична абнормална активност, съответстващи на нежелани състояния и реакции. кЕЕГ неврологичната обратна връзка позволява на човека да модулира и модифицира абнормалната мозъчна активност и да я оптимизира, и впоследствие - нормализира. кЕЕГ неврологичната обратна връзка се развива бурно след широко доказаната й ефикасност при терапия на хиперактивност и дефицит на вниманието, специфични трудности в обучението (СТО), епилепсия, депресии, инсулти, зависимости, тревожност, хронична болка и др. (Clinical EEG, 2000). Биологичната (БОВ) и неврологичната (НОВ) обратна връзка се утвърдиха в световната практика като ефективен подход за допълваща медицината терапия, адресирана към всички, които търсят съпътстваща, неинвазивна, безлекарствена терапия, в която участието на личността е активно, с включване на цялостната същност на човека (тяло, психика, индивидуалност), както и подпомагане на собствените оздравителни сили на тялото. Тя е и психофизиологична невромодулация, целяща повлияването на психо-емоционално състояние на човека, като променя функции и процеси в тялото и обратно, на свой ред функциите и процесите в тялото се отразяват на психо-емоционалния статус на човека. Тренингите с биологична обратна връзка учат човека да не възпрепиятства саморегулаторните механизми в тялото, изостря вниманието към алармени сигнали от тялото, подобрява управлението на процесите в сърдечно-съдовата система, периферната и централна нервната система, в частност мозъка, и подпомага изграждането на адекватни и адаптивни поведенчески модели за справяне с нежелани реакции, състояния и за решаването на конфликти и проблеми в ежедневието. Положителните ефекти от приложението на биологичната обратна връзка са превенция, подобряване на здравето, увеличаване на резилиънс, улесняване на ученето и изграждането на адекватно поведение на човека в непрекъснато променящата се околна среда, както и постигане на високи житейски, професионални, лични и общочовешки цели.
Цялата книга можете да намерите тук>>>>>

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек

Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек / книга на д-р Стоян Везенков

Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек / книга на д-р Стоян Везенков, концептуална рамка на нова невротерапевтична парадигма Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек / книга на д-р Стоян Везенков, концептуална рамка на нова невротерапевтична парадигма 2023-04-25T22:48:56+03:00 Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек

<p>Везенков, С.Р. (2023)&nbsp;<a href="https://www.researchgate.net/publication/370028439_Biopsihosocialna_homeostaza_biofijdbek" target="_blank" rel="noopener">Биопсихосоциална хомеостаза #биофийдбек. Издателство СТО ЛЕТА, София, Книга, 330 стр., ISBN: 978-619-91969-1-5<br /></a></p> <p><span>Цялата книга можете да намерите <a href="https://vezenkov.com/product/biopsihosocialna-homeostaza-biofiydbek" target="_blank" rel="noopener">тук&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></span></p> <p><strong>Резюме</strong><br /><span>След повече от 15 години практика, в преследване на висока ефективност на невротерапията при повлияване на огромен спектър от функционални нарушения, се оформи собствена авторска комплексна терапевтична практика на Център за приложни невронауки Везенков, гр. София, която се различава съществено от съществуващите по света невротерапевтични школи. Книгата подготвя читателя за нова невротерапевтична парадигма, която стъпва върху идеята за биопсихосоциална хомеостаза и централната роля на биофийдбек в нея. Какво е биофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек? Какво е невротерапия и как решава проблема "психика-тяло" и психосоматичните нарушения? Каква е доказаната ефикасност и ефективност на биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек в повлияването на различни нарушения? Защо тази парадигма е най-работещото решение за справяне със стрес и стрес-свързаните нарушения? Биологичната обратна връзка е подход, който позволява на човек да се научи волево да повлиява безсъзнателни физиологични процеси, за да подобри своето здраве и постижения чрез използване на апарати (хардуер) за регистрация на физиологични сигнали, симултанен анализ на физиологични параметри и интегрирането им като компоненти на аудио-визуални презентации и игри. Информация за измерваните физиологичните процеси във вид на изчислени техни динамични параметри се връща едновременно с регистрацията към човека на екран (втори монитор) като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги повлиява постепенно чрез обучение. За биологична обратна връзка се измерват активност на мускули, съпротивление (активността на потните жлези) и температура на кожата, абдоминално и торакално дишане, сърдечна честота, вариабилност на сърдечната честота, артериално и капилярно налягане, електромагнитна активност на мозъка, кръвоток и др. (Gilbert et al., 2003; Schwartz et al., 2003; Shaffer et al., 2006) Изследванията в последните декади показват ясно, че биологичната обратна връзка самостоятелно или в комбинация с други поведенчески терапии е ефективен метод за лечение на различни функционални нарушения, от главоболие през високо артериално налягане, до дефицит на вниманието и хиперактивност. Използва се от лекари, кардиолози, психиатри, ортопеди, физиотерапевти, медицински сестри, акушерки, психолози, психотерапевти, консултанти, ерготерапевти, трудови терапевти, арт терапевти, говорни и езикови терапевти, логопеди и др. Неврологичната обратна връзка (неврофийдбек) е специфичен случай на биологична обратна връзка, при който човек се учи да контролира електрическата активност на своя мозък, регистрирана чрез класическия електроенцефалографски метод, придружен от количествен анализ (Demos, 2005; Evans et al., 1999; LaVaque, 2003; Thompson et al., 2003) При количествения EEГ неврофийдбек се използва информация за параметри при количествения анализ на електроенцефалограмата на човека или моментната активност на неговия кортекс, за да се научи да ги променя в желана посока. Много неврологични и други нарушения са съпроводени с абнормална активност на кортекса (Hammond, 2006) Най-често се използва отделен параметър от количественото ЕЕГ, за да се идентифицира и мониторира налична абнормална активност, съответстващи на нежелани състояния и реакции. кЕЕГ неврологичната обратна връзка позволява на човека да модулира и модифицира абнормалната мозъчна активност и да я оптимизира, и впоследствие - нормализира. кЕЕГ неврологичната обратна връзка се развива бурно след широко доказаната й ефикасност при терапия на хиперактивност и дефицит на вниманието, специфични трудности в обучението (СТО), епилепсия, депресии, инсулти, зависимости, тревожност, хронична болка и др. (Clinical EEG, 2000). Биологичната (БОВ) и неврологичната (НОВ) обратна връзка се утвърдиха в световната практика като ефективен подход за допълваща медицината терапия, адресирана към всички, които търсят съпътстваща, неинвазивна, безлекарствена терапия, в която участието на личността е активно, с включване на цялостната същност на човека (тяло, психика, индивидуалност), както и подпомагане на собствените оздравителни сили на тялото. Тя е и психофизиологична невромодулация, целяща повлияването на психо-емоционално състояние на човека, като променя функции и процеси в тялото и обратно, на свой ред функциите и процесите в тялото се отразяват на психо-емоционалния статус на човека. Тренингите с биологична обратна връзка учат човека да не възпрепиятства саморегулаторните механизми в тялото, изостря вниманието към алармени сигнали от тялото, подобрява управлението на процесите в сърдечно-съдовата система, периферната и централна нервната система, в частност мозъка, и подпомага изграждането на адекватни и адаптивни поведенчески модели за справяне с нежелани реакции, състояния и за решаването на конфликти и проблеми в ежедневието. Положителните ефекти от приложението на биологичната обратна връзка са превенция, подобряване на здравето, увеличаване на резилиънс, улесняване на ученето и изграждането на адекватно поведение на човека в непрекъснато променящата се околна среда, както и постигане на високи житейски, професионални, лични и общочовешки цели. <br />Цялата книга можете да намерите <a href="https://vezenkov.com/product/biopsihosocialna-homeostaza-biofiydbek" target="_blank" rel="noopener">тук&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></span></p>

, , , , , , ,
Сравнение на продукти