ЕЕГ неврофийдбек обучение – влизаме в бъдещето

04.04.2023 17:00:06

ЕЕГ неврофийдбек обучение – влизаме в бъдещето

ЕЕГ методът навърши 100 години, но изживява своя ренесанс от около само 20.

Количествените методи за анализ и визуализация на живо, с развитието на компютърната изчислителна мощ, направиха възможно да надникнем още по-дълбоко в работата на мозъка. Има ли измерими обективни маркери във функционирането на мозъка, които да покажат, че човек страда от дефицит на внимание, безсъние, хронична преумора, зависимости, депресия или аутизъм? Да, има такива измерими параметри, които показват нормалната работа на мозъка или обратното - функционални дефицити, които предпоставят клинична симптоматика, дори когато конвенционалното ЕЕГ, извършено от невролог, е в норма.

Каква е разликата между конвенционалното и функционалното количествено ЕЕГ? Първото регистрира мозъчна активност в норма и патология, на база качествен анализ. То отразява наличие на епилептична активност, туморни образувания и мозъчни лезии. За разлика от него, функционалното ЕЕГ извършва сложни математически преобразувания на мозъчната електроактивност и дава резултат в многобройни количествени параметри. По този начин се изчисляват относителните дялове на мозъчните вълни, кореспондиращи с различни състояния и режими на работа на мозъка, при това в реално време и в отговор на различни стимули.

Сега си представете, че измерваме на живо индекса тета/бета във фронталните дялове на мозъка, който е индикатор за ХАДВ (въпреки, че има и изключения). Не само можем да го измерваме, но и да го променяме с неврофийдбек тренинги. Когато човек наблюдава активността на мозъчната си кора, може постепенно да се научи да я променя в желана посока. В резултат на дългогодишни научни изследвания са известни доста маркери в мозъчната дейност, които корелират с различна симптоматика – афективна, когнитивна или поведенческа, включително и синдром на вегетативна дизфункция, болки и други психосоматични проблеми. След като познаваме маркерите, които измерваме на живо и можем да ги показваме обратно на човека, от когото ги измерваме, той може да се научи да ги променя чрез невротренинги. Освен за преодоляване на функционални нарушения и симптоми, можем да подобрим представянето на сцената, в работата или на терена - за музиканти, мениджъри или топ спортисти.

Ефективността на невротренингите зависи от теоретичната, практическата и клинична подготовка на невротерапевта. Крайъгълен камък е качеството на функционалното ЕЕГ и оценката на терапевта за състоянието, дефицитите и потенциалите на мозъка и нервната система, съответно – назначаването на адекватна невротренингова програма, съобразена с индивидуалните специфики на клиента. За съжаление, такива кадри в България липсват – невролозите извършват ЕЕГ, което е конвенционално, а не функционално. Предлагането на невротренинги от неспециалисти, които очакват софтуерът да направи изчисления без те да могат реално да разчетат какво стои зад тези изчисления, е несериозно, но е практика, която се наблюдава у нас последните години. Това разочарова много хора от ЕЕГ-невротерапията, включително отчаяни и търсещи последен пристан страдащи и родители на деца с увреждания.

Този дефицит ще бъде преодолян с обучението на терапевти не само в използването на ЕЕГ-неврофийдбек методи и апарати, но и чрез цялостна подготовка в няколко научни области – невроанатомия и неврофизиология, психология, психофизиология, биофийдбек и неврофийдбек, поведенчески невронауки, динамична индивидуална психология, психосоматична медицина, психо- и неврорехабилитация и др. Свидетели сме на това, че без солидна подготовка в тези базови научни и терапевтични области, ефективността на невротренингите пада драстично - до нула. За да се приложи интердисциплинарен интегрален подход и най-вече индивидуален за конкретния човек, изискванията за познанията, способностите и личността на невротерапевта, трябва да бъдат безкомпромисни.

Обучението в тази област на приложение на невронауките е непрекъснато, постепенно, поетапно, холистично развитие на личността и постоянно интегриране на познания от различни фундаментални и приложни науки. Това е още философия, светоглед и човекознание през призмата на терапевтичното изкуство. Нашето обучение е вълнуващо, светогледно, изграждащо хуманност, ценности, любов към чудото Човек и към тайнствата на Живота. То продължава цял живот, а ние полагаме само началото. Шест преобразяващи месеца на учене, предизвикване до краен предел на възможности и потенциали за развитие с екип от колеги, за които човешките способности за без граници и ограничения, не само за самолечение, но и за постигане на житейски смисъл.

ЕЕГ неврофийдбекът е предизвикателство за най-прогресивните и интуитивни терапевти. Това е единствена по рода си терапия, която съчетава последните достижения на невронауките, с медицински измерители и психологически (вкл. психотелесни) корелати на човешката природа – същност, развитие, поведение, дефицити, конфликти и способности. Това е висш пилотаж, съчетание от умения за оценяване, измерване, изследване, прогнозиране и терапевтична подкрепа по неинванзивен, безвреден, безлекарствен метод. Зад високата и безспорна ефикасност на ЕЕГ неврофийдбек терапията стоят резултатите от десетки години научни изследвания в областта на психофизиологията и невронауките, внедрени във високотехнологична компютъризирана апаратура.

Това е терапията на бъдещето. Тя е млада, с огормни потенциали – все още науката за мозъка е в своите начални стадии на развитие. Въпреки това, ползите от нея са без конкуренция, а това ще става все по-видимо за обществото и все по-безалтернативен подход. Невронауките са най-прогресивно развиващата се научна област и възможностите на невротерапията нарастват с феноменални темпове.

За предстоящото обучение търсим хората, които са готови да влязат в бъдещето още днес.

За повече информация тук.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

ЕЕГ неврофийдбек обучение – влизаме в бъдещето

ЕЕГ неврофийдбек обучение – влизаме в бъдещето

ЕЕГ методът навърши 100 години, но изживява своя ренесанс от около само 20. Количествените методи за анализ и визуализация на живо, с развитието на компютърната изчислителна мощ, направиха въ ЕЕГ методът навърши 100 години, но изживява своя ренесанс от около само 20. Количествените методи за анализ и визуализация на живо, с развитието на компютърната изчислителна мощ, направиха въ 2023-04-04T17:00:10+03:00 ЕЕГ неврофийдбек обучение – влизаме в бъдещето

<div itemprop="articleBody">&#13; &#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">ЕЕГ методът навърши 100 години, но изживява своя ренесанс от около само 20. </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">Количествените методи за анализ и визуализация на живо, с развитието на компютърната изчислителна мощ, направиха възможно да надникнем още по-дълбоко в работата на мозъка. Има ли измерими обективни маркери във функционирането на мозъка, които да покажат, че човек страда от дефицит на внимание, безсъние, хронична преумора, зависимости, депресия или аутизъм? Да, има такива измерими параметри, които показват нормалната работа на мозъка или обратното - функционални дефицити, които предпоставят клинична симптоматика, дори когато конвенционалното ЕЕГ, извършено от невролог, е в норма.</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">Каква е разликата между конвенционалното и функционалното количествено ЕЕГ? Първото регистрира мозъчна активност в норма и патология, на база качествен анализ. То отразява наличие на епилептична активност, туморни образувания и мозъчни лезии. За разлика от него, функционалното ЕЕГ извършва сложни математически преобразувания на мозъчната електроактивност и дава резултат в многобройни количествени параметри. По този начин се изчисляват относителните дялове на мозъчните вълни, кореспондиращи с различни състояния и режими на работа на мозъка, при това в реално време и в отговор на различни стимули. </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">Сега си представете, че измерваме на живо индекса тета/бета във фронталните дялове на мозъка, който е индикатор за ХАДВ (въпреки, че има и изключения). Не само можем да го измерваме, но и да го променяме с неврофийдбек тренинги. Когато човек наблюдава активността на мозъчната си кора, може постепенно да се научи да я променя в желана посока. В резултат на дългогодишни научни изследвания са известни доста маркери в мозъчната дейност, които корелират с различна симптоматика – афективна, когнитивна или поведенческа, включително и синдром на вегетативна дизфункция, болки и други психосоматични проблеми. След като познаваме маркерите, които измерваме на живо и можем да ги показваме обратно на човека, от когото ги измерваме, той може да се научи да ги променя чрез невротренинги. Освен за преодоляване на функционални нарушения и симптоми, можем да подобрим представянето на сцената, в работата или на терена - за музиканти, мениджъри или топ спортисти.</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">Ефективността на невротренингите зависи от теоретичната, практическата и клинична подготовка на невротерапевта. Крайъгълен камък е качеството на функционалното ЕЕГ и оценката на терапевта за състоянието, дефицитите и потенциалите на мозъка и нервната система, съответно – назначаването на адекватна невротренингова програма, съобразена с индивидуалните специфики на клиента. За съжаление, такива кадри в България липсват – невролозите извършват ЕЕГ, което е конвенционално, а не функционално. Предлагането на невротренинги от неспециалисти, които очакват софтуерът да направи изчисления без те да могат реално да разчетат какво стои зад тези изчисления, е несериозно, но е практика, която се наблюдава у нас последните години. Това разочарова много хора от ЕЕГ-невротерапията, включително отчаяни и търсещи последен пристан страдащи и родители на деца с увреждания. </span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">Този дефицит ще бъде преодолян с обучението на терапевти не само в използването на ЕЕГ-неврофийдбек методи и апарати, но и чрез цялостна подготовка в няколко научни области – невроанатомия и неврофизиология, психология, психофизиология, биофийдбек и неврофийдбек, поведенчески невронауки, динамична индивидуална психология, психосоматична медицина, психо- и неврорехабилитация и др. Свидетели сме на това, че без солидна подготовка в тези базови научни и терапевтични области, ефективността на невротренингите пада драстично - до нула. За да се приложи интердисциплинарен интегрален подход и най-вече индивидуален за конкретния човек, изискванията за познанията, способностите и личността на невротерапевта, трябва да бъдат безкомпромисни.</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">Обучението в тази област на приложение на невронауките е непрекъснато, постепенно, поетапно, холистично развитие на личността и постоянно интегриране на познания от различни фундаментални и приложни науки. Това е още философия, светоглед и човекознание през призмата на терапевтичното изкуство. Нашето обучение е вълнуващо, светогледно, изграждащо хуманност, ценности, любов към чудото Човек и към тайнствата на Живота. То продължава цял живот, а ние полагаме само началото. Шест преобразяващи месеца на учене, предизвикване до краен предел на възможности и потенциали за развитие с екип от колеги, за които човешките способности за без граници и ограничения, не само за самолечение, но и за постигане на житейски смисъл.</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">ЕЕГ неврофийдбекът е предизвикателство за най-прогресивните и интуитивни терапевти. Това е единствена по рода си терапия, която съчетава последните достижения на невронауките, с медицински измерители и психологически (вкл. психотелесни) корелати на човешката природа – същност, развитие, поведение, дефицити, конфликти и способности. Това е висш пилотаж, съчетание от умения за оценяване, измерване, изследване, прогнозиране и терапевтична подкрепа по неинванзивен, безвреден, безлекарствен метод. Зад високата и безспорна ефикасност на ЕЕГ неврофийдбек терапията стоят резултатите от десетки години научни изследвания в областта на психофизиологията и невронауките, внедрени във високотехнологична компютъризирана апаратура.</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">Това е терапията на бъдещето. Тя е млада, с огормни потенциали – все още науката за мозъка е в своите начални стадии на развитие. Въпреки това, ползите от нея са без конкуренция, а това ще става все по-видимо за обществото и все по-безалтернативен подход. Невронауките са най-прогресивно развиващата се научна област и възможностите на невротерапията нарастват с феноменални темпове.</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">За предстоящото <a title="Обучение по ЕЕГ неврофийдбек" href="/seminars-workshops-trainings" target="_blank" rel="noopener noreferrer">обучение </a>търсим хората, които са готови да влязат в бъдещето още днес.</span></p>&#13; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;"><span lang="BG" style="mso-ansi-language: BG;">За повече информация <a title="Обучение по ЕЕГ неврофийдбек" href="/seminars-workshops-trainings" target="_blank" rel="noopener noreferrer">тук</a>.</span></span></p> </div>

Сравнение на продукти