Екраните и децата със СОП 2-дневно обучение, 2-3 септември 2023, София и он-лайн

29.08.2023 22:47:21

Екраните и децата със СОП 2-дневно обучение, 2-3 септември 2023, София и он-лайн

ЕКРАНИТЕ И ДЕЦАТА СЪС СОП
Обучение по революционна терапевтична парадигма
на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ
Поканата за това обучение отправяме лично от името на д-р Стоян Везенков и д-р Виолета Манолова към всички, които отглеждат и работят с деца, определени като деца със специални образователни потребности, водени от убеждението, че работата с тези деца има нужда от нова и прогресивна терапевтична парадигма, каквато ние създадохме и години наред развиваме успешно в Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ.
Фокусът на обучението е екранната зависимост, екранното време и екранната дейност като цяло – начините, по които се отразява тя именно на детското развитие, и по-специално на децата със СОП. Защото това е главна тема в обучителните и терапевтични подходи на деца със специални нужди.
Известно е, че всички деца със СОП прекарват доста време пред екраните. Фокусът на това обучение е да научим участниците да имат трезва визия и работещи техники за подобряване състоянието на децата, в зависимост от етиологията на екранната зависимост и съобразно специфичните нарушения.
Обучението ще се проведе в 2 дни – събота и неделя, като първият ден ще бъде лекционен, обхващащ развитието на мозъка, нервната система, спецификите и нарушенията, които предизвиква екранната зависимост
- Какво представлява екранната зависимост в детска и юношеска възраст
- Каква е разликата между деца с аутизъм и деца с екранна зависимост, наподобяваща симптомите на аутизъм – как и защо се бъркат диагнози?
- Как екранната зависимост може да доведе до хиперактивност, дефицит на вниманието, изоставане в развитието, невербалност (липса на реч), генерализирано разстройство на развитието, епилепсия
- Как екранната зависимост може да доведе до обучителни затруднения, дислексия, дисграфия, нарушена ориентация във времето и/или последователността на задачите, езикови затруднения и/или регрес на формирани обучителни способности
- Как екранната зависимост може да доведе до поведенчески нарушения и личностови нарушения, агресия и автоагресия, обсесивно-компулсивно разстройство, мании и фобии, дереализация и деперсонализация, психотични епизоди, опозиционно предизвикателно разстройство и др.
- Защо децата с вродени и неврологични нарушения влошават състоянието си след като бъдат изложени на интензивно екранно време
- В какво се изразяват нарушенията – кое е общото и кое е специфичното
Статистиката, която водим вече повече от пет години в Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ и кабинетите ЕКРАННИ ДЕЦА, ни дава основание да твърдим, че правилното адресиране на пораженията, настъпили от екранната зависимост, отключва потенциали у детето и дава възможности за развитие.
Ето защо в това обучение вторият ден ще бъде уъркшоп, в който ще обучим участниците на специфична дейност със децата със специални
нужди и екранна зависимост за следните динамики:
- Редуциране на екранното време за сметка на живи активности
- Как да се справяме с кризите и да извличаме полза от тях
- Работещи и неработещи терапевтични практики
- Работещи и неработещи обучителни практики
- Кога терапията ЕКРАННИ ДЕЦА е подходяща и кога не е
- Как да провеждаме дългосрочни политики по възстановяване на децата и връщане на пътя им на развитие – процеси във времето
- Родители, терапевти и учители – значимост и разпределяне на ролите в развитието на децата
- Прогресивни подходи и смяна на парадигмата
Обучението е авторско и съдържа както изследвания и терапевтичен опит на Центъра, така и най-новите достижения от света на науката: данни от изследвания на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ; най-нови данни от света на невронауките за детското развитие, децата със СОП и зависимостите; авторски (разработени в Центъра) терапевтични подходи и добри международни практики; авторски (разработени в Центъра) обучителни подходи и утвърдени международни практики.
Наша мисия е децата със специални образователни потребности да получат реален шанс за възстановяване на способности и връщане на пътя им на естественото развитие.
Обучението е подходящо за :
- Родители на деца със СОП
- Учители на деца със СОП
- Терапевти
- Ресурсни учители
- Училищни психолози
- Студенти
Обучението ще се проведе
КОГА? - 2ри и 3ти Септември 2023г.
от 9.00 до 16.00ч.
КЪДЕ?
Присъствено : гр. София, Гимназия Софтуни Светлина
ж.к. Дружба, НПЗ Искър, ул. „5006“ N2
Он-лайн : фейсбук затворена група
Водещи:
д-р Стоян Везенков
д-р Виолета Манолова
Цена за участие:
Присъствено : 98.00 лв.
Он-лайн : 78.00 лв.
Ранно записване до 15/07 и за двата билета : 68.00 лв.
Регистрираните за он-лайн участие ще получат информация за достъп на посочения от тях имейл. Събитието ще се излъчва в затворена фейсбук група. Участниците в он-лайн формата ще имат достъп до записа до 7 дни след обучението.
Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ е първата и единствена научна организация у нас, която адресира проблема на екранната зависимост при деца и възрастни, провеждайки апаратурни изследвания на мозъка и нервната система, и на тази база - програми за превенция и терапия. Д-р Стоян Везенков е първият учен в света, извел биомаркерите на екраннатазависимост и предложил ефикасна, щадяща организма терапия.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

Екраните и децата със СОП 2-дневно обучение, 2-3 септември 2023, София и он-лайн

Екраните и децата със СОП 2-дневно обучение, 2-3 септември 2023, София и он-лайн

ЕКРАНИТЕ И ДЕЦАТА СЪС СОПОбучение по революционна терапевтична парадигмана Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВПоканата за това обучение отправяме лич ЕКРАНИТЕ И ДЕЦАТА СЪС СОПОбучение по революционна терапевтична парадигмана Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВПоканата за това обучение отправяме лич 2023-08-29T22:47:22+03:00 Екраните и децата със СОП 2-дневно обучение, 2-3 септември 2023, София и он-лайн

<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs">ЕКРАНИТЕ И ДЕЦАТА СЪС СОП</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Обучение по революционна терапевтична парадигма<br />на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s"></div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Поканата за това обучение отправяме лично от името на д-р Стоян Везенков и д-р Виолета Манолова към всички, които отглеждат и работят с деца, определени като деца със специални образователни потребности, водени от убеждението, че работата с тези деца има нужда от нова и прогресивна терапевтична парадигма, каквато ние създадохме и години наред развиваме успешно в Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Фокусът на обучението е екранната зависимост, екранното време и екранната дейност като цяло &ndash; начините, по които се отразява тя именно на детското развитие, и по-специално на децата със СОП. Защото това е главна тема в обучителните и терапевтични подходи на деца със специални нужди.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Известно е, че всички деца със СОП прекарват доста време пред екраните. Фокусът на това обучение е да научим участниците да имат трезва визия и работещи техники за подобряване състоянието на децата, в зависимост от етиологията на екранната зависимост и съобразно специфичните нарушения.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Обучението ще се проведе в 2 дни &ndash; събота и неделя, като първият ден ще бъде лекционен, обхващащ развитието на мозъка, нервната система, спецификите и нарушенията, които предизвиква екранната зависимост</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">- Какво представлява екранната зависимост в детска и юношеска възраст<br />- Каква е разликата между деца с аутизъм и деца с екранна зависимост, наподобяваща симптомите на аутизъм &ndash; как и защо се бъркат диагнози?<br />- Как екранната зависимост може да доведе до хиперактивност, дефицит на вниманието, изоставане в развитието, невербалност (липса на реч), генерализирано разстройство на развитието, епилепсия<br />- Как екранната зависимост може да доведе до обучителни затруднения, дислексия, дисграфия, нарушена ориентация във времето и/или последователността на задачите, езикови затруднения и/или регрес на формирани обучителни способности<br />- Как екранната зависимост може да доведе до поведенчески нарушения и личностови нарушения, агресия и автоагресия, обсесивно-компулсивно разстройство, мании и фобии, дереализация и деперсонализация, психотични епизоди, опозиционно предизвикателно разстройство и др.<br />- Защо децата с вродени и неврологични нарушения влошават състоянието си след като бъдат изложени на интензивно екранно време<br />- В какво се изразяват нарушенията &ndash; кое е общото и кое е специфичното</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Статистиката, която водим вече повече от пет години в Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ и кабинетите ЕКРАННИ ДЕЦА, ни дава основание да твърдим, че правилното адресиране на пораженията, настъпили от екранната зависимост, отключва потенциали у детето и дава възможности за развитие.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Ето защо в това обучение вторият ден ще бъде уъркшоп, в който ще обучим участниците на специфична дейност със децата със специални<br />нужди и екранна зависимост за следните динамики:</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">- Редуциране на екранното време за сметка на живи активности<br />- Как да се справяме с кризите и да извличаме полза от тях</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">- Работещи и неработещи терапевтични практики<br />- Работещи и неработещи обучителни практики<br />- Кога терапията ЕКРАННИ ДЕЦА е подходяща и кога не е<br />- Как да провеждаме дългосрочни политики по възстановяване на децата и връщане на пътя им на развитие &ndash; процеси във времето<br />- Родители, терапевти и учители &ndash; значимост и разпределяне на ролите в развитието на децата<br />- Прогресивни подходи и смяна на парадигмата</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Обучението е авторско и съдържа както изследвания и терапевтичен опит на Центъра, така и най-новите достижения от света на науката: данни от изследвания на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ; най-нови данни от света на невронауките за детското развитие, децата със СОП и зависимостите; авторски (разработени в Центъра) терапевтични подходи и добри международни практики; авторски (разработени в Центъра) обучителни подходи и утвърдени международни практики.<br />Наша мисия е децата със специални образователни потребности да получат реален шанс за възстановяване на способности и връщане на пътя им на естественото развитие.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Обучението е подходящо за :<br />- Родители на деца със СОП<br />- Учители на деца със СОП<br />- Терапевти<br />- Ресурсни учители<br />- Училищни психолози<br />- Студенти</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Билети присъствено :<span>&nbsp;</span><a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1fey0fg" href="https://vezenkov.com/product/ekranite-i-decata-sas-sop-prisastveno-02-03092023?fbclid=IwAR0_4xVIUvywgkZ0VeN5Nim-vkb-Y5CAdZfhV1gHQWWoVL1r1PYEqBv0wVk" rel="nofollow noopener noreferrer" role="link" target="_blank" tabindex="0">https://vezenkov.com/&hellip;/ekranite-i-decata-sas-sop&hellip;</a><br />Билети онлайн :<span>&nbsp;</span><a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1fey0fg" href="https://vezenkov.com/product/ekranite-i-decata-sas-sop-onlayn-02-03092023?fbclid=IwAR3xS-E2pSvLTrabxF9xXIYGVdRrJanKKjJbIgEhr65hMSLdQt74FNAJfv0" rel="nofollow noopener noreferrer" role="link" target="_blank" tabindex="0">https://vezenkov.com/&hellip;/ekranite-i-decata-sas-sop-onlayn-02&hellip;</a></div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Обучението ще се проведе</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">КОГА? - 2ри и 3ти Септември 2023г.<br />от 9.00 до 16.00ч.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">КЪДЕ?<br />Присъствено : гр. София, Гимназия Софтуни Светлина<br />ж.к. Дружба, НПЗ Искър, ул. &bdquo;5006&ldquo; N2<br />Он-лайн : фейсбук затворена група</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Водещи:<br />д-р Стоян Везенков<br />д-р Виолета Манолова</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Цена за участие:<br />Присъствено : 98.00 лв.<br />Он-лайн : 78.00 лв.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Ранно записване до 15/07 и за двата билета : 68.00 лв.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Билети присъствено :<span>&nbsp;</span><a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1fey0fg" href="https://vezenkov.com/product/ekranite-i-decata-sas-sop-prisastveno-02-03092023?fbclid=IwAR1bay6iCitpV_Cvvnxo5r3Jza1fpRU54-HD0CpKdpMMjgQOSRY779nrajo" rel="nofollow noopener noreferrer" role="link" target="_blank" tabindex="0">https://vezenkov.com/&hellip;/ekranite-i-decata-sas-sop&hellip;</a><br />Билети онлайн :<span>&nbsp;</span><a class="x1i10hfl xjbqb8w x6umtig x1b1mbwd xaqea5y xav7gou x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1fey0fg" href="https://vezenkov.com/product/ekranite-i-decata-sas-sop-onlayn-02-03092023?fbclid=IwAR0qWHo8hPf640xcxTruiWur6IusksJkwVtRz4PlywO8TJf5v7egOjJ2g10" rel="nofollow noopener noreferrer" role="link" target="_blank" tabindex="0">https://vezenkov.com/&hellip;/ekranite-i-decata-sas-sop-onlayn-02&hellip;</a></div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Регистрираните за он-лайн участие ще получат информация за достъп на посочения от тях имейл. Събитието ще се излъчва в затворена фейсбук група. Участниците в он-лайн формата ще имат достъп до записа до 7 дни след обучението.</div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s">Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ е първата и единствена научна организация у нас, която адресира проблема на екранната зависимост при деца и възрастни, провеждайки апаратурни изследвания на мозъка и нервната система, и на тази база - програми за превенция и терапия. Д-р Стоян Везенков е първият учен в света, извел биомаркерите на екраннатазависимост и предложил ефикасна, щадяща организма терапия.</div>

, , , , , , , , , ,
Сравнение на продукти