Как музиката ни прави по-продуктивни в работата и как се използва в биофийдбек тренингите?

04.04.2023 17:00:45

Как музиката ни прави по-продуктивни в работата и как се използва в биофийдбек тренингите?

 Музиката ни прави щастливи. Слушайки музика, мозъка ни отделя вещества които ни подтикват към щастие, но също така могат и да ни натъжат. Слушайки определен вид музика може да доведе до плач или до екстаз. Но способна ли е музиката да ни направи по-продуктивни. Според учените, да, стига да е подходящата музика.

Проучване по темата показва, че голяма роля имат както силата на звука, текста и самото познаване на песента. Въпреки развитието на технологията и възможността да слушаме музика почти навсякъде, тези методи се свързват с индустрията и труда преди години. Песни подпомагащи труда са били използвани от моряци, миньори и други видове работници. След Втората световна война, се създава понятието “функционална музика”, която е приспособена за офиси и асансьори. Правят се проучвания на въздействието и реакцията на хората при различен вид музика, за да се стигне до оптималната форма, която да не пречи на работния процес, а да го стимулира. Различните фирми поръчвали различни албуми, които са били строго подбрани по ред и стил на музиката, така че да се избегне умората при работата. Например най-забързаните и вдъхновяващи песни са пускани около 10:30 сутринта и в 13:30 следобяд.

Също така са открити доказателства и проучвания, че освен за подпомагане трудоспособност, музиката е оказвала влияние и върху различното възприемане на щастието при работниците. Установява се връзка между темпото на музиката и типа на работата, която се изпълнява. Например, по-бавните песни подпомагат мисловната работа, която изисква съсредоточеност и ефективност, от другата страна пък песни с по-бързо темпо са подходящи за ежедневни занимания, които изискват бързина в изпълняването им. Особено внимание се обръща при вече затвърдената работа или с други думи рутината, тъй като именно тогава най-трудно се поддържа концентрация поради еднообразната работа. В такива случай се подбира музика с комплексен текст и със средно темпо. Музиката, в зависимост от характера на човека, може както да помогне така и да попречи на оптималното състояние за работа. Въпреки това, при използването й на работното място винаги се достига до емоционалното ниво на работниците което пък води до интерес и правилна нагласа за работа. (Източник: neurosciencenews.com) Превод: Яни Нешев

Музиката в тренингите с биологична обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек) заема централно място. Измерваните биологични сигнали чрез най-различни сензори и монтажи (ЕКГ, ЕМГ, ВСЧ, Т, ЕЕГ, КП и др.) се вграждат в различните аудио-визуалните презентации, среди и игри, които се променят с промяната на психо-физиологичното състояние на трениращия. Музиката, която е неразделна част от презентациите и игрите се подбира много внимателно от тренера/терапевта. Трябва да има възможност за богат избор от песни, инструментали, които и самия трениращ може да избира. В по-съвременните софтуери може да се пускат клипове и от You tube, което прави тренингите изключително ефективни. Представете си, при постигане на желаното психо-физиологично състояние да слушате като възнаграждение и поощрение любимата си музика, а при излизане от желаното състояние – тя да спира. Измерими параметри на желаното психофизиологично състояние може да бъде нисък пулс, висока вариабилност на сърдечния ритъм, отпускане на конкретен скелетен мускул, сгряване на ръцете или висока амплитуда на ниските бета вълни (12-16 Hz) на мозъка. Ефективността на провежданите тренинги в голяма степен зависи и от музикалния фон, който треньора с биологична обратна връзка използва. Музикалната култура на биофийдбек треньора или терапевта е добре да бъде на ниво, както и познанията му върху въздействието на различните компоненти в музиката – темпо, ритъм, височина, сила, върху мозъка и тялото на човека, доказани в невронауките.

Напоследък, биофийдбек се съчетава с методите на аудио-визуалното увличане (АВУ, англ. AVE) на мозъчни вълни, което е един прост стимул звук или светлина с определена честота, която пулсово се подава към ухото или окото на човека. Идеята е да се подпомогне процеса на влизане в определено желано състояние, когато това е невъзможно със собствени сили. Еднообразните пулсови или ритмични стимулации се използват отдавна в дискотеките и баровете, за да предизвикат успокояване, релаксиране и отпускане от една страна и влизане в еуфорични състояния, от друга. Целта е човек да се почувства много по-различно от ежедневното си монотонно настроение и да влезе в друго. Но колкото дискотеката с аудио-визуалните си стимули или алкохола могат да решат един проблем на човек, толкова и АВУ и други стимулационни методи могат да му помогнат в терапевтичната или тренировъчна работа. Ефектът е краткотраен и много често с обратен ефект в дългосрочен план.

Вместо силното и мощно въздействие на монотонни звуци или светлинни пулсации върху мозъка, което трае кратко, с биологичната обратна връзка се сечетава музика с доказан от невронауките полезен ефект. Например, класическата музика буквално прави цялостен вътрешен масаж на мозъка, който наричаме още „Моцарт ефект“, но не само заради огромното разнообразие от звуци, височина, сила, темпо, ритъм, динамика, а и заради едновременното звучене на десетки разнообразни инструменти. Тоест точно обратното на АВУ подхода. Тъй като в тренингите за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) се правят малки желани промени във физиологията на трениращия, изключително важни са слабите и многообразни стимули по време на тренировката. Буквално музиката може да лекува и съчетаването й с музиката на тялото, която наблюдаваме при тренингите с биологична обратна връзка усилва многократно ефектите от работата и постигането на благоприятни резултати не само при терапията на различни нарушения, но и при поддържането на добро здраве.

 

Стоян Везенков, Център за приложни невронауки

 

 

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

Как музиката ни прави по-продуктивни в работата и как се използва в биофийдбек тренингите?

Как музиката ни прави по-продуктивни в работата и как се използва в биофийдбек т

 Музиката ни прави щастливи. Слушайки музика, мозъка ни отделя вещества които ни подтикват към щастие, но също така могат и да ни натъжат. Слушайки определен вид музика може да доведе до плач  Музиката ни прави щастливи. Слушайки музика, мозъка ни отделя вещества които ни подтикват към щастие, но също така могат и да ни натъжат. Слушайки определен вид музика може да доведе до плач 2023-04-04T17:00:47+03:00 Как музиката ни прави по-продуктивни в работата и как се използва в биофийдбек тренингите?

<div itemprop="articleBody">&#13; &#13; <p><em> Музиката ни прави щастливи. Слушайки музика, мозъка ни отделя вещества които ни подтикват към щастие, но също така могат и да ни натъжат. Слушайки определен вид музика може да доведе до плач или до екстаз. Но способна ли е музиката да ни направи по-продуктивни. Според учените, да, стига да е подходящата музика.</em></p>&#13; <p><em>Проучване по темата показва, че голяма роля имат както силата на звука, текста и самото познаване на песента. Въпреки развитието на технологията и възможността да слушаме музика почти навсякъде, тези методи се свързват с индустрията и труда преди години. Песни подпомагащи труда са били използвани от моряци, миньори и други видове работници. След Втората световна война, се създава понятието “функционална музика”, която е приспособена за офиси и асансьори. Правят се проучвания на въздействието и реакцията на хората при различен вид музика, за да се стигне до оптималната форма, която да не пречи на работния процес, а да го стимулира. Различните фирми поръчвали различни албуми, които са били строго подбрани по ред и стил на музиката, така че да се избегне умората при работата. Например най-забързаните и вдъхновяващи песни са пускани около 10:30 сутринта и в 13:30 следобяд.</em></p>&#13; <p><em>Също така са открити доказателства и проучвания, че освен за подпомагане трудоспособност, музиката е оказвала влияние и върху различното възприемане на щастието при работниците. Установява се връзка между темпото на музиката и типа на работата, която се изпълнява. Например, по-бавните песни подпомагат мисловната работа, която изисква съсредоточеност и ефективност, от другата страна пък песни с по-бързо темпо са подходящи за ежедневни занимания, които изискват бързина в изпълняването им. Особено внимание се обръща при вече затвърдената работа или с други думи рутината, тъй като именно тогава най-трудно се поддържа концентрация поради еднообразната работа. В такива случай се подбира музика с комплексен текст и със средно темпо. Музиката, в зависимост от характера на човека, може както да помогне така и да попречи на оптималното състояние за работа. Въпреки това, при използването й на работното място винаги се достига до емоционалното ниво на работниците което пък води до интерес и правилна нагласа за работа. (Източник: <a href="https://neurosciencenews.com/music-work-productivity-13073/?utm_content=bufferab6f8&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=facebook.com&amp;utm_campaign=buffer&amp;fbclid=IwAR29X0BqCuJAJ6aTajPGaJyCEN3lVZykheA2KFFUNLqQy3ywcUtKXbhFzR8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">neurosciencenews.com</a>)</em> Превод: Яни Нешев</p>&#13; <p>Музиката в тренингите с биологична обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек) заема централно място. Измерваните биологични сигнали чрез най-различни сензори и монтажи (ЕКГ, ЕМГ, ВСЧ, Т, ЕЕГ, КП и др.) се вграждат в различните аудио-визуалните презентации, среди и игри, които се променят с промяната на психо-физиологичното състояние на трениращия. Музиката, която е неразделна част от презентациите и игрите се подбира много внимателно от тренера/терапевта. Трябва да има възможност за богат избор от песни, инструментали, които и самия трениращ може да избира. В по-съвременните софтуери може да се пускат клипове и от You tube, което прави тренингите изключително ефективни. Представете си, при постигане на желаното психо-физиологично състояние да слушате като възнаграждение и поощрение любимата си музика, а при излизане от желаното състояние – тя да спира. Измерими параметри на желаното психофизиологично състояние може да бъде нисък пулс, висока вариабилност на сърдечния ритъм, отпускане на конкретен скелетен мускул, сгряване на ръцете или висока амплитуда на ниските бета вълни (12-16 Hz) на мозъка. Ефективността на провежданите тренинги в голяма степен зависи и от музикалния фон, който треньора с биологична обратна връзка използва. Музикалната култура на биофийдбек треньора или терапевта е добре да бъде на ниво, както и познанията му върху въздействието на различните компоненти в музиката – темпо, ритъм, височина, сила, върху мозъка и тялото на човека, доказани в невронауките.</p>&#13; <p>Напоследък, биофийдбек се съчетава с методите на аудио-визуалното увличане (АВУ, англ. AVE) на мозъчни вълни, което е един прост стимул звук или светлина с определена честота, която пулсово се подава към ухото или окото на човека. Идеята е да се подпомогне процеса на влизане в определено желано състояние, когато това е невъзможно със собствени сили. Еднообразните пулсови или ритмични стимулации се използват отдавна в дискотеките и баровете, за да предизвикат успокояване, релаксиране и отпускане от една страна и влизане в еуфорични състояния, от друга. Целта е човек да се почувства много по-различно от ежедневното си монотонно настроение и да влезе в друго. Но колкото дискотеката с аудио-визуалните си стимули или алкохола могат да решат един проблем на човек, толкова и АВУ и други стимулационни методи могат да му помогнат в терапевтичната или тренировъчна работа. Ефектът е краткотраен и много често с обратен ефект в дългосрочен план.</p>&#13; <p>Вместо силното и мощно въздействие на монотонни звуци или светлинни пулсации върху мозъка, което трае кратко, с биологичната обратна връзка се сечетава музика с доказан от невронауките полезен ефект. Например, класическата музика буквално прави цялостен вътрешен масаж на мозъка, който наричаме още „Моцарт ефект“, но не само заради огромното разнообразие от звуци, височина, сила, темпо, ритъм, динамика, а и заради едновременното звучене на десетки разнообразни инструменти. Тоест точно обратното на АВУ подхода. Тъй като в тренингите за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) се правят малки желани промени във физиологията на трениращия, изключително важни са слабите и многообразни стимули по време на тренировката. Буквално музиката може да лекува и съчетаването й с музиката на тялото, която наблюдаваме при тренингите с биологична обратна връзка усилва многократно ефектите от работата и постигането на благоприятни резултати не само при терапията на различни нарушения, но и при поддържането на добро здраве.</p>&#13; <p> </p>&#13; <p>Стоян Везенков, Център за приложни невронауки</p>&#13; <p> </p>&#13; <p> </p>&#13; <p><a href="http://www.ozone.bg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="/images/OZONEbg.png" alt="" width="239" height="95"/></a></p>&#13; <p> </p> </div>

Сравнение на продукти