Какво е EEГ неврофийдбек и как се използва в Центъра за приложни невронауки?

04.04.2023 17:00:49

Какво е EEГ неврофийдбек и как се използва в Центъра за приложни невронауки?

 Мозъкът излъчва при своята работа електромагнитни вълни. Класическият метод за измерване и изследване на тази електрическа ективност е електроенцефалографския метод или съкратено ЕЕГ (електроенцефалография). Корените на думите, от които е образувана думата са „електро“, което идва от „електрическа“, „енцефало“ в превод от латински означава „вътре в главата“ тоест мозък и „графия“ означава измерване, регистрация. Или по друг начин казано, в превод на български, ЕЕГ означава „измерване на електрическа активност на мозъка“. Поставят се повърхностни електроди върху главата по определена схема, която наричаме монтаж, които регистрират слабите електромагнитни вълни, излъчвани при активността на милиардите неврони на мозъка. Тези слаби мозъчни вълни се усилват милион пъти превръщат се в цифров сигнал и се изпращат на софтуерни програми, инсталирани на персонален компютър, които анализират, визуализират и съхраняват данните от измерването.

Методът ЕЕГ е открит от Бергер още 1929 г., но в последните години с увеличаване на изчислителната мощ на комютърната техника, преживява истински ренесанс. Оказва се, че всяко определено емоционално-умствено състояние на човека може да се прояви в конкретна електрическа активност на мозъка, която може не само да се прояви в ЕЕГ сигналите и да се визуализира, но и да се тренира съзнателно. Визуализирането на ЕЕГ сигналите обратно към човека, от когото се измерват и упражняването на съзнателен контрол върху тях, наричаме ЕЕГ неврофийдбек тренинг или само неврофийдбек (бълг. неврологична обратна връзка). Важно е да се отбележи, че неврофийдбек не използва никаква електрическа или магнитна стимулация, а само измерва наличната мозъчна активност и връща обратно само информация към човека от монитор под формата на аудио-визуални презентации или игри. Тоест човек наблюдавайки активността на собствения си мозък, постепенно чрез упражнения, може да се научи да влиза, излиза, превключва между различни състояния – релакс, повишено внимание, концентрирация или дори различни емоционално-вегетативни състояния. Може да се научи да разпознава своите индивидуални стрес реакции към различни стресори и да ги преодолява. Стресор е всеки стимул от средата или вътрешен конфликт, който предизвиква инстиктивни, безсъзнателни реакции на стрес, които с времето се превръщат в трайни нежелани състояния и модели на поведение, които не само че пречат на човека в ежедневието, но могат да предизвикат дискомфорт, лесна уморяемост, ниска работоспособност, емоционален дисбаланс или дори различни симптоми – безсъние, главоболие, високо кръвно налягане, сърцебиене, задух, коремни проблеми, студени крайници и много други.

 С ЕЕГ неврофийдбек тренингите могат да се овладеят постепенно не само индивидуалните стрес реакции, но и да се тренират конкретни състояния на мозъка, които подобряват рязко работоспособността, концентрацията, вниманието, съответно постиженията на човек при извършване на различни задачи – съкращаване време на реакция, взимане на бързи, но оптимални решения, водене на преговори, разрешаване на емоционални конфликти, бързо разтоварване и възстановяване след физическо, емоционално или умствено натоварване. Всички тези способности са от ключово значение в бурното и динамично ежедневие на съвременния човек за поддържане на висока ефективност, емоционално и физическо здраве, съответно високо качество на живот.

 ЕЕГ сигнал може да се измерва, респективно тренира, от една, две, осем или 19 точки от главата на човека. Това е решение на неврофийдбек треньора в зависимост от задачите, които си поставят заедно с тренирания човек. В зависимост от способностите и уменията, които се упражняват се избира монтажа, броя на ЕЕГ каналите и местата, върху които ще се сложат ЕЕГ електродите. Тук е необходима отлична подготовка по неврофизиология и невроанатомия на неврофийдбек треньора, за да бъде ефективен в своята работа. В противен случай, работата му може да бъде крайно неефективна и ще бъде загуба на време и средства от страна на трениращия. Затова е необходима международна сертификация на треньорите от Световната или Европейска асоциация по биофийдбек и/или неврофийдбек. Всички, които не са сертифицирани международно или са минавали само местни обучения много е вероятно да бъдат неефективни в своята работа. Тук важи правилото, колкото повече базова подготовка и добро базово образование в областта на невронауките имат треньорите и колкото по-продължителен и богат тренингов опит имат те, толкова по-ефективна е тяхната работа. Но веднага трябва да се подчертае, че ефективността на резултатите, които могат да се постигнат в рамките между 20 и 40 сесии, зависят и от обучителните способности на тренирания човек.

 Центъра за приложни невронауки разполага с най-съвременно оборудване за провеждане на неврофийдбек (ЕЕГ обратна връзка) и биофийдбек (биологична обратна връзка). С наличната 28 канална ЕЕГ неврофийдбек и биофийдбек система могат да се провеждат различни първоначални и диагностични изследвания, едно- и многоканални тренингови програми, изследване на евокирани потенциали при различни стимулации, както и измерване на периферни биологични сигнали (ЕКГ, ЕМГ, дихателна честота, вариабилност на сърдечна честота, температура, кожна проводимост, оксиметрия и др.), които дават информация и за работата на вегетативната (автономна) нервна система, типа нервна дейност, нейната реактивност, способност за саморегулация и много други параметри. Центърът разполага и с няколко 4-канални ЕЕГ тренировъчни системи за невротренинги, както и няколко 8-канални и 2-канални биофийдбек апарати за решаване на различни задачи и проблеми, както здравословни, така и при оптимизиране на представянето на човека в училище, университет, бизнес организации и за върхови постижения в спорта.

Биофийдбек и неврофийдбек треньорите в Центъра за приложни невронауки се обучават и методически се ръководят непрекъснато от изтъкнатия учен-изследовател и международно сертифициран неврофийдбек треньор Стоян Везенков, доктор по невронауки от Георг-Август Университет, Гьотинген, ФР Германия. Автор на множество статии и книги, хабилитиран доцент по приложна неврофизиология, д-р Везенков е един от малкото изследователи в България, които съчетават научните изследвания с практическото им приложение при повлияване на различни психосоматични нарушения (хипертония, мигрена, безсъние, синдром на раздразнено черво, тревожност, паник атаки, сценична треска, заекване и др.) Той е обучаван лично от класиците на ЕЕГ неврофийдбек тренингите Майкъл и Линда Томпсън, Канада, обучители на Световната сертифицираща асоциация по приложна психофизиология и биофийдбек (AAPB).

 Стоян Везенков, Център за приложни невронауки

 

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

Какво е EEГ неврофийдбек и как се използва в Центъра за приложни невронауки?

Какво е EEГ неврофийдбек и как се използва в Центъра за приложни невронауки?

 Мозъкът излъчва при своята работа електромагнитни вълни. Класическият метод за измерване и изследване на тази електрическа ективност е електроенцефалографския метод или съкратено ЕЕГ (електр  Мозъкът излъчва при своята работа електромагнитни вълни. Класическият метод за измерване и изследване на тази електрическа ективност е електроенцефалографския метод или съкратено ЕЕГ (електр 2023-04-04T17:00:50+03:00 Какво е EEГ неврофийдбек и как се използва в Центъра за приложни невронауки?

<div itemprop="articleBody">&#13; &#13; <p> Мозъкът излъчва при своята работа електромагнитни вълни. Класическият метод за измерване и изследване на тази електрическа ективност е електроенцефалографския метод или съкратено ЕЕГ (електроенцефалография). Корените на думите, от които е образувана думата са „електро“, което идва от „електрическа“, „енцефало“ в превод от латински означава „вътре в главата“ тоест мозък и „графия“ означава измерване, регистрация. Или по друг начин казано, в превод на български, ЕЕГ означава „измерване на електрическа активност на мозъка“. Поставят се повърхностни електроди върху главата по определена схема, която наричаме монтаж, които регистрират слабите електромагнитни вълни, излъчвани при активността на милиардите неврони на мозъка. Тези слаби мозъчни вълни се усилват милион пъти превръщат се в цифров сигнал и се изпращат на софтуерни програми, инсталирани на персонален компютър, които анализират, визуализират и съхраняват данните от измерването.</p>&#13; <p>Методът ЕЕГ е открит от Бергер още 1929 г., но в последните години с увеличаване на изчислителната мощ на комютърната техника, преживява истински ренесанс. Оказва се, че всяко определено емоционално-умствено състояние на човека може да се прояви в конкретна електрическа активност на мозъка, която може не само да се прояви в ЕЕГ сигналите и да се визуализира, но и да се тренира съзнателно. Визуализирането на ЕЕГ сигналите обратно към човека, от когото се измерват и упражняването на съзнателен контрол върху тях, наричаме ЕЕГ неврофийдбек тренинг или само неврофийдбек (бълг. неврологична обратна връзка). Важно е да се отбележи, че неврофийдбек не използва никаква електрическа или магнитна стимулация, а само измерва наличната мозъчна активност и връща обратно само информация към човека от монитор под формата на аудио-визуални презентации или игри. Тоест човек наблюдавайки активността на собствения си мозък, постепенно чрез упражнения, може да се научи да влиза, излиза, превключва между различни състояния – релакс, повишено внимание, концентрирация или дори различни емоционално-вегетативни състояния. Може да се научи да разпознава своите индивидуални стрес реакции към различни стресори и да ги преодолява. Стресор е всеки стимул от средата или вътрешен конфликт, който предизвиква инстиктивни, безсъзнателни реакции на стрес, които с времето се превръщат в трайни нежелани състояния и модели на поведение, които не само че пречат на човека в ежедневието, но могат да предизвикат дискомфорт, лесна уморяемост, ниска работоспособност, емоционален дисбаланс или дори различни симптоми – безсъние, главоболие, високо кръвно налягане, сърцебиене, задух, коремни проблеми, студени крайници и много други.</p>&#13; <p> С ЕЕГ неврофийдбек тренингите могат да се овладеят постепенно не само индивидуалните стрес реакции, но и да се тренират конкретни състояния на мозъка, които подобряват рязко работоспособността, концентрацията, вниманието, съответно постиженията на човек при извършване на различни задачи – съкращаване време на реакция, взимане на бързи, но оптимални решения, водене на преговори, разрешаване на емоционални конфликти, бързо разтоварване и възстановяване след физическо, емоционално или умствено натоварване. Всички тези способности са от ключово значение в бурното и динамично ежедневие на съвременния човек за поддържане на висока ефективност, емоционално и физическо здраве, съответно високо качество на живот.</p>&#13; <p> ЕЕГ сигнал може да се измерва, респективно тренира, от една, две, осем или 19 точки от главата на човека. Това е решение на неврофийдбек треньора в зависимост от задачите, които си поставят заедно с тренирания човек. В зависимост от способностите и уменията, които се упражняват се избира монтажа, броя на ЕЕГ каналите и местата, върху които ще се сложат ЕЕГ електродите. Тук е необходима отлична подготовка по неврофизиология и невроанатомия на неврофийдбек треньора, за да бъде ефективен в своята работа. В противен случай, работата му може да бъде крайно неефективна и ще бъде загуба на време и средства от страна на трениращия. Затова е необходима международна сертификация на треньорите от Световната или Европейска асоциация по биофийдбек и/или неврофийдбек. Всички, които не са сертифицирани международно или са минавали само местни обучения много е вероятно да бъдат неефективни в своята работа. Тук важи правилото, колкото повече базова подготовка и добро базово образование в областта на невронауките имат треньорите и колкото по-продължителен и богат тренингов опит имат те, толкова по-ефективна е тяхната работа. Но веднага трябва да се подчертае, че ефективността на резултатите, които могат да се постигнат в рамките между 20 и 40 сесии, зависят и от обучителните способности на тренирания човек.</p>&#13; <p> Центъра за приложни невронауки разполага с най-съвременно оборудване за провеждане на неврофийдбек (ЕЕГ обратна връзка) и биофийдбек (биологична обратна връзка). С наличната 28 канална ЕЕГ неврофийдбек и биофийдбек система могат да се провеждат различни първоначални и диагностични изследвания, едно- и многоканални тренингови програми, изследване на евокирани потенциали при различни стимулации, както и измерване на периферни биологични сигнали (ЕКГ, ЕМГ, дихателна честота, вариабилност на сърдечна честота, температура, кожна проводимост, оксиметрия и др.), които дават информация и за работата на вегетативната (автономна) нервна система, типа нервна дейност, нейната реактивност, способност за саморегулация и много други параметри. Центърът разполага и с няколко 4-канални ЕЕГ тренировъчни системи за <a href="/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/82-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">невротренинги</a>, както и няколко 8-канални и 2-канални биофийдбек апарати за решаване на различни задачи и проблеми, както здравословни, така и при оптимизиране на представянето на човека в училище, университет, бизнес организации и за върхови постижения в спорта.</p>&#13; <p><a href="/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Биофийдбек </a>и неврофийдбек треньорите в Центъра за приложни невронауки се обучават и методически се ръководят непрекъснато от изтъкнатия учен-изследовател и международно сертифициран неврофийдбек треньор Стоян Везенков, доктор по невронауки от Георг-Август Университет, Гьотинген, ФР Германия. Автор на множество статии и книги, хабилитиран доцент по приложна неврофизиология, д-р Везенков е един от малкото изследователи в България, които съчетават научните изследвания с практическото им приложение при повлияване на различни психосоматични нарушения (хипертония, мигрена, безсъние, синдром на раздразнено черво, тревожност, паник атаки, сценична треска, заекване и др.) Той е обучаван лично от класиците на ЕЕГ неврофийдбек тренингите Майкъл и Линда Томпсън, Канада, обучители на Световната сертифицираща асоциация по приложна психофизиология и биофийдбек (AAPB).</p>&#13; <p> Стоян Везенков, Център за приложни невронауки</p>&#13; <p> </p>&#13; <p> </p> </div>

Сравнение на продукти