Комплексна програма за превенция на дейностни ограничения при лица със синдром на раздразненото червоо

02.04.2023 21:38:47

Комплексна програма за превенция на дейностни ограничения при лица със синдром на раздразненото червоо

Везенков, С.Р. (2016) КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЙНОСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЛИЦА СЪС СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНО ЧЕРВО. Магистърска теза, Ерготерапия в общността, Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, DOI: 10.13140/RG.2.2.10009.75365

Резюме
Едва ли има друго функционално нарушение, което от дискомфорт и/или болка в корема, обикновено при стресови ситуации и пълна липса на диагнози, изключващи опасни заболявания, да води до толкова драстично влошаване на качеството на живот и увеличаване на броя на посещенията при здравни специалисти, от синдрома на раздразнено черво. То засяга по официални данни близо 20% от популацията, повече от всички психиатрични заболявания и много други взети заедно. Дейностните ограничения прогресивно се превръщат в част от ежедневието на страдащите и постепенно могат да доведат до загуба на работа, разпад на семейство, влошаване на взаимоотношенията, влошаване на сексуалния живот и развлеченията, но и с продължителното му хронифициране, може да доведе до психопатологични състояния на депресии, хипохондрия, тревожно разстройство, панични разстройства, страхови разстройства и др. и психиатрично лечение. Едностранчивият подход на лечение и повлияване, който се опитва да повлияе синдрома само на физически, само на психоемоционален или само на социален план. не води до пълното му преодоляване. Предлаганата тук програма е в контекста на комплексния биопсихосоциален подход, която включва последователно: • функционално балансиране на автономните нервни процеси; • намаляване и контролиране чрез прости техники на появата и перзистирането на симптомите; • придобиване на способности за контрол върху емоционалната реактивност и постигане на емоционална саморегулация и адаптивност; • преодоляване на дейностните ограничения последователно в областите – развлечение, самообслужване, продуктивност; • осмеляване да се включат дейности, които човек поради отговорности, съображения или други причини е оставил в детството или в мечтите си и др. Предлаганата програма, макар да показа много висока ефикасност, може да бъде усъвършенствана, детайлизирана и превърната в широка превенционна програма за преодоляване на дейностни ограничения на лица със синдром на раздразнено черво и повишаване на качеството им на живот. Заради широкото разпространение на нарушението програмата е от значим обществен интерес и решение на един наболял проблем в общественото здраве.

Ключови думи: синдром на раздразнено черво, разстройство, запек, коремна болка, комплексна терапия, биопсихосоциален модел

Цялата статия тук:
https://www.researchgate.net/publication/357430252_COMPLEX_PROGRAM_FOR_PREVENTION_OF_OCCUPATIONAL_DEPRIVATION_IN_PERSONS_WITH_Irritable_Bowel_Syndrome_IBS_KOMPLEKSNA_PROGRAMA_ZA_PREVENCIA_NA_DEJNOSTNI_OGRANICENIA_PRI_LICA_SS_SINDROM_NA_RAZDRAZNENO_CER

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Комплексна програма за превенция на дейностни ограничения при лица със синдром на раздразненото червоо

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЙНОСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЛИЦА СЪС СРЧ

Стоян Везенков Синдром на раздразнено черво, разстройство, запек, коремна болка, подуване, газове, биофийдбек Стоян Везенков Синдром на раздразнено черво, разстройство, запек, коремна болка, подуване, газове, биофийдбек 2023-04-25T22:35:05+03:00 Комплексна програма за превенция на дейностни ограничения при лица със синдром на раздразненото червоо

<p>Везенков, С.Р. (2016)&nbsp;<a href="https://www.researchgate.net/publication/357430252_COMPLEX_PROGRAM_FOR_PREVENTION_OF_OCCUPATIONAL_DEPRIVATION_IN_PERSONS_WITH_Irritable_Bowel_Syndrome_IBS_KOMPLEKSNA_PROGRAMA_ZA_PREVENCIA_NA_DEJNOSTNI_OGRANICENIA_PRI_LICA_SS_SINDROM_NA_RAZDRAZNENO_CER" target="_blank" rel="noopener"><span>КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЙНОСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЛИЦА СЪС СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНО ЧЕРВО. Магистърска теза, Ерготерапия в общността, Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе,&nbsp;</span>DOI:&nbsp;10.13140/RG.2.2.10009.75365</a></p> <p><span>Резюме<br />Едва ли има друго функционално нарушение, което от дискомфорт и/или болка в корема, обикновено при стресови ситуации и пълна липса на диагнози, изключващи опасни заболявания, да води до толкова драстично влошаване на качеството на живот и увеличаване на броя на посещенията при здравни специалисти, от <a href="https://vezenkov.com/article/sindrom-na-razdrazneno-chervo-ibs" target="_blank" rel="noopener">синдрома на раздразнено черво</a>. То засяга по официални данни близо 20% от популацията, повече от всички психиатрични заболявания и много други взети заедно. Дейностните ограничения прогресивно се превръщат в част от ежедневието на страдащите и постепенно могат да доведат до загуба на работа, разпад на семейство, влошаване на взаимоотношенията, влошаване на сексуалния живот и развлеченията, но и с продължителното му хронифициране, може да доведе до психопатологични състояния на депресии, хипохондрия, тревожно разстройство, панични разстройства, страхови разстройства и др. и психиатрично лечение. Едностранчивият подход на лечение и повлияване, който се опитва да повлияе синдрома само на физически, само на психоемоционален или само на социален план. не води до пълното му преодоляване. Предлаганата тук програма е в контекста на <a href="https://vezenkov.com/product/biopsihosocialna-homeostaza-biofiydbek" target="_blank" rel="noopener">комплексния биопсихосоциален подход</a>, която включва последователно: &bull; функционално балансиране на автономните нервни процеси; &bull; намаляване и контролиране чрез прости техники на появата и перзистирането на симптомите; &bull; придобиване на способности за контрол върху емоционалната реактивност и постигане на емоционална саморегулация и адаптивност; &bull; преодоляване на дейностните ограничения последователно в областите &ndash; развлечение, самообслужване, продуктивност; &bull; осмеляване да се включат дейности, които човек поради отговорности, съображения или други причини е оставил в детството или в мечтите си и др. Предлаганата програма, макар да показа много висока ефикасност, може да бъде усъвършенствана, детайлизирана и превърната в широка превенционна програма за преодоляване на дейностни ограничения на лица със синдром на раздразнено черво и повишаване на качеството им на живот. Заради широкото разпространение на нарушението програмата е от значим обществен интерес и решение на един наболял проблем в общественото здраве.</span></p> <p><span>Ключови думи: синдром на раздразнено черво, разстройство, запек, коремна болка, комплексна терапия, биопсихосоциален модел</span></p> <p>Цялата статия тук:<br /><a href="https://www.researchgate.net/publication/357430252_COMPLEX_PROGRAM_FOR_PREVENTION_OF_OCCUPATIONAL_DEPRIVATION_IN_PERSONS_WITH_Irritable_Bowel_Syndrome_IBS_KOMPLEKSNA_PROGRAMA_ZA_PREVENCIA_NA_DEJNOSTNI_OGRANICENIA_PRI_LICA_SS_SINDROM_NA_RAZDRAZNENO_CER" target="_blank" rel="noopener">https://www.researchgate.net/publication/357430252_COMPLEX_PROGRAM_FOR_PREVENTION_OF_OCCUPATIONAL_DEPRIVATION_IN_PERSONS_WITH_Irritable_Bowel_Syndrome_IBS_KOMPLEKSNA_PROGRAMA_ZA_PREVENCIA_NA_DEJNOSTNI_OGRANICENIA_PRI_LICA_SS_SINDROM_NA_RAZDRAZNENO_CER</a></p>

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Сравнение на продукти