Сесии за двама

02.04.2023 18:19:21

Сесии за двама

Сесиите за двама се прилагат за двойки в следните отношения:

  • Родител-дете
  • Семейни партньори
  • Колеги
  • Братя/сестри
  • Треньор-състезател
  • Учител-ученик

Биофийдбек тренингите за двама се провеждат като и двамата участници са свърани със сензори за биологична обратна връзка на една обща система и участват заедно в обща игра или презентация.

Този метод позволява да се постигне подобряване на комуникацията, отношенията и разбирането за общото и различното във функционирането и психичния живот на участниците. Тренингите упражняват:

- по-добро познаване на функционирането и саморегулацията на другия участник
- по-добро познване на собственото функциониране при кой да е стимул, подаден от другия участник (вербален или невербален)
- умения за саморегулация на психофизиологичните процеси така щото и двамата участници да преодолеят неадекватни модели на функциониране, с еднакво темпо и в едни и същи условия, с една и съща цел
- преработване на конфликти и умения за правилно "разчитане" на сигналите от другия участник
- изработване на адекватни психофизиологични и поведенчески реакции спрямо действията и думите на другия участник
- постигане на общи цели

Сесиите за двама се назначават след провеждането на поне 6 индивидуални сесии на всеки от участниците. 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Невротренинг

Невротренинг

Сесии за двама

Сесии за двама с биофийдбек

Сесии за двама с биофийдбек е запазена марка на Център за приложни невронауки Везенков, родител-дете, майка-баща и др. Сесии за двама с биофийдбек е запазена марка на Център за приложни невронауки Везенков, родител-дете, майка-баща и др. 2023-06-22T08:24:29+03:00 Сесии за двама

<p><span style="font-size: 12pt;">Сесиите за двама се прилагат за двойки в следните отношения:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">Родител-дете</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Семейни партньори</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Колеги</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Братя/сестри</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Треньор-състезател</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Учител-ученик</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;">Биофийдбек тренингите за двама се провеждат като и двамата участници са свърани със сензори за биологична обратна връзка на една обща система и участват заедно в обща игра или презентация.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Този метод позволява да се постигне подобряване на комуникацията, отношенията и разбирането за общото и различното във функционирането и психичния живот на участниците. Тренингите упражняват:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- по-добро познаване на функционирането и саморегулацията на другия участник</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- по-добро познване на собственото функциониране при кой да е стимул, подаден от другия участник (вербален или невербален)</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- умения за саморегулация на психофизиологичните процеси така щото и двамата участници да преодолеят неадекватни модели на функциониране, с еднакво темпо и в едни и същи условия, с една и съща цел</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- преработване на конфликти и умения за правилно "разчитане" на сигналите от другия участник</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- изработване на адекватни психофизиологични и поведенчески реакции спрямо действията и думите на другия участник</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- постигане на общи цели</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Сесиите за двама се назначават след провеждането на поне 6 индивидуални сесии на всеки от участниците.&nbsp;</span></p>

, , , , , , , , ,
Сравнение на продукти