Теоретични основи на биологичната обратна връзка

04.04.2023 17:00:47

Теоретични основи на биологичната обратна връзка

Основен принцип в регулирането на всяка функция в човешкото тяло е принципът на обратната връзка (фийдбек), който крепи динамичното равновесие (хомеостаза), т.е. всичко необходимо за поддържането на здравето и живота на тялото.

Под въздействието на различни външни или вътрешни фактори отделни функции отслабват (хипофункция) или се активират прекомерно (хиперфункция) и равновесието се измества трайно, пораждайки различни нежелани състояния или симптоми. Най-честите причини за появата на симптоми са от психичен характер.  Те са най-интензивни, когато сме будни, и  често ни натоварват прекомерно, като изчерпват бързо ограничените ресурси на тялото. Затова то се освобождава от психичните функции по време на сън, като ги изключва, и така, оставено само на себе си, възстановява своето функционално равновесие.

Възстановителните процеси на тялото му носят удоволствие и наслада, а задоволяването на физиологичните потребности (храна, вода, сън) се възприема като възнаграждение. И обратното, процесите на изчерпване и изтощаване на тялото се възприемат като неудовлетворение и наказание. Удоволствието поражда симпатия и привличане, а наказанието – антипатия и отбягване, което е в основата на най-древната и най-устойчивата общочовешка оценъчна система – афектно-емоционалната.

Чрез възнаграждаването и наказването новороденото получава първите си житейски уроци и те се превръщат в основа както на неговото психично и телесно здраве, така и на цялостното му поведение и взаимоотношения. Стъпка по стъпка (формиране, шейпинг) или скокообразно (фейдинг) детето формира инструментите си на поведение, с които си служи цял живот, въз основа точно на възнаграждаването и наказването, което в поведенческите невронауки се нарича инструментално учене.

Придобиването на способности и усвояването на умения в индивидуалното развитие на детето се осъществява на принципа на инструменталното учене чрез възнаграждаване при постигната желана цел, която задоволява конкретна негова потребност (телесна, психична, социална) и има краен полезен резултат и ефект. Когато обаче детето бъде наказано, афектната реакция е отбранителна и отбягваща, а емоциите – негативни. Ако това се повтаря често, то заучава реакциите на тревожност и страх, които, ако продължат прекалено дълго, често изчерпват и изтощават трайно тялото и разбиват психиката му. При често достигане на фазите на изчерпване могат да се породят различни нежелани трайни състояния, симптоми и модели, вредни за здравето. В резултат на тези процеси се формират поведенчески инструменти (операнти) с нежелан вреден ефект, от което човек страда. Но те могат да бъдат променяни чрез различни невромодулационни (медикаментозни) и поведенчески подходи.

Един от поведенческите подходи, които ефективно променят нежеланите вредни инструменти на поведение и по този начин предотвратяват множество психосоматични заболявания, е инструменталното учене с методите и технологиите на биологичната обратна връзка (биофийдбек). Сигналите от тялото се регистрират чрез сензори и се връщат обратно като информация на човека под формата на звук, картина, анимация или игра. Всяка промяна на сигнала в желана посока, която се възнаграждава, води до нейното засилване, запаметяване и затвърдяване. Така нарушените телесни функции, свързани с този сигнал, могат да бъдат повлияни успешно в рамките на ограничен брой практически упражнения. Това е принципът на действие на биологичната обратна връзка (биофийдбек), която използва наличните в тялото естествени саморегулиращи се механизми за възстановяване на нарушените функции.

Немедикаментозна, щадяща човека, приятна и изключително ефективна, биологичната обратна връзка ни учи да контролираме функции, които иначе не можем да възприемем съзнателно, като пулс, отделяне на пот, периферно кръвообращение, съкращаване на гладката мускулатура и дори генериране на определени мозъчни ритми. Всеки сигнал, който може да бъде регистриран чрез сензори, може да бъде върнат и обратно като информация на човека. Ролята на специалиста по приложни невронауки е да избере подходящ план и ход на упражняване за дадения човек, презентиране на регистрираните сигнали и подходящо възнаграждение за постигната спонтанна промяна в желаната посока.

С бурното развитие на компютърните технологии и тяхната изчислителна мощ практическото приложение на биологичната обратна връзка е неограничено – за трениране на здрави хора и топспортисти, но и за повлияване на различни психосоматични нарушения и симптоми с неизяснен произход.

Съществуват две основни направления в приложната невронаука – биологична обратна връзка (биофийдбек) и неврологична обратна връзка (неврофийдбек). Разликата е само в използваните сензори и регистрираните сигнали, но не и в методологията и в начина за постигане на крайните резултати от практическите упражнения.

Добре дошли в микрокосмоса на биологичната обратна връзка!

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

Теоретични основи на биологичната обратна връзка

Теоретични основи на биологичната обратна връзка

Основен принцип в регулирането на всяка функция в човешкото тяло е принципът на обратната връзка (фийдбек), който крепи динамичното равновесие (хомеостаза), т.е. всичко необходимо за поддържа Основен принцип в регулирането на всяка функция в човешкото тяло е принципът на обратната връзка (фийдбек), който крепи динамичното равновесие (хомеостаза), т.е. всичко необходимо за поддържа 2023-04-04T17:00:48+03:00 Теоретични основи на биологичната обратна връзка

<div itemprop="articleBody">&#13; &#13; <p>Основен принцип в регулирането на всяка функция в човешкото тяло е принципът на обратната връзка (фийдбек), който крепи динамичното равновесие (хомеостаза), т.е. всичко необходимо за поддържането на здравето и живота на тялото.<br/><br/>Под въздействието на различни външни или вътрешни фактори отделни функции отслабват (хипофункция) или се активират прекомерно (хиперфункция) и равновесието се измества трайно, пораждайки различни нежелани състояния или симптоми. Най-честите причини за появата на симптоми са от психичен характер.  Те са най-интензивни, когато сме будни, и  често ни натоварват прекомерно, като изчерпват бързо ограничените ресурси на тялото. Затова то се освобождава от психичните функции по време на сън, като ги изключва, и така, оставено само на себе си, възстановява своето функционално равновесие.<br/><br/>Възстановителните процеси на тялото му носят удоволствие и наслада, а задоволяването на физиологичните потребности (храна, вода, сън) се възприема като възнаграждение. И обратното, процесите на изчерпване и изтощаване на тялото се възприемат като неудовлетворение и наказание. Удоволствието поражда симпатия и привличане, а наказанието – антипатия и отбягване, което е в основата на най-древната и най-устойчивата общочовешка оценъчна система – афектно-емоционалната.<br/><br/>Чрез възнаграждаването и наказването новороденото получава първите си житейски уроци и те се превръщат в основа както на неговото психично и телесно здраве, така и на цялостното му поведение и взаимоотношения. Стъпка по стъпка (формиране, шейпинг) или скокообразно (фейдинг) детето формира инструментите си на поведение, с които си служи цял живот, въз основа точно на възнаграждаването и наказването, което в поведенческите невронауки се нарича инструментално учене.<br/><br/>Придобиването на способности и усвояването на умения в индивидуалното развитие на детето се осъществява на принципа на инструменталното учене чрез възнаграждаване при постигната желана цел, която задоволява конкретна негова потребност (телесна, психична, социална) и има краен полезен резултат и ефект. Когато обаче детето бъде наказано, афектната реакция е отбранителна и отбягваща, а емоциите – негативни. Ако това се повтаря често, то заучава реакциите на тревожност и страх, които, ако продължат прекалено дълго, често изчерпват и изтощават трайно тялото и разбиват психиката му. При често достигане на фазите на изчерпване могат да се породят различни нежелани трайни състояния, симптоми и модели, вредни за здравето. В резултат на тези процеси се формират поведенчески инструменти (операнти) с нежелан вреден ефект, от което човек страда. Но те могат да бъдат променяни чрез различни невромодулационни (медикаментозни) и поведенчески подходи.<br/><br/>Един от поведенческите подходи, които ефективно променят нежеланите вредни инструменти на поведение и по този начин предотвратяват множество психосоматични заболявания, е инструменталното учене с методите и технологиите на биологичната обратна връзка (биофийдбек). Сигналите от тялото се регистрират чрез сензори и се връщат обратно като информация на човека под формата на звук, картина, анимация или игра. Всяка промяна на сигнала в желана посока, която се възнаграждава, води до нейното засилване, запаметяване и затвърдяване. Така нарушените телесни функции, свързани с този сигнал, могат да бъдат повлияни успешно в рамките на ограничен брой практически упражнения. Това е принципът на действие на биологичната обратна връзка (биофийдбек), която използва наличните в тялото естествени саморегулиращи се механизми за възстановяване на нарушените функции.<br/><br/>Немедикаментозна, щадяща човека, приятна и изключително ефективна, биологичната обратна връзка ни учи да контролираме функции, които иначе не можем да възприемем съзнателно, като пулс, отделяне на пот, периферно кръвообращение, съкращаване на гладката мускулатура и дори генериране на определени мозъчни ритми. Всеки сигнал, който може да бъде регистриран чрез сензори, може да бъде върнат и обратно като информация на човека. Ролята на специалиста по приложни невронауки е да избере подходящ план и ход на упражняване за дадения човек, презентиране на регистрираните сигнали и подходящо възнаграждение за постигната спонтанна промяна в желаната посока.<br/><br/>С бурното развитие на компютърните технологии и тяхната изчислителна мощ практическото приложение на биологичната обратна връзка е неограничено – за трениране на здрави хора и топспортисти, но и за повлияване на различни психосоматични нарушения и симптоми с неизяснен произход.<br/><br/>Съществуват две основни направления в приложната невронаука – биологична обратна връзка (биофийдбек) и неврологична обратна връзка (неврофийдбек). Разликата е само в използваните сензори и регистрираните сигнали, но не и в методологията и в начина за постигане на крайните резултати от практическите упражнения.<br/><br/>Добре дошли в микрокосмоса на биологичната обратна връзка!<br/><br/> </p> </div>

Сравнение на продукти