Тикове

23.03.2023 15:58:14

Тикове

Тиковете са неволеви движения, които се проявяват неконтролируемо, видими са за околните и влошават сериозно комуникацията и качеството на живот на човека. Като честота и интензивност се увеличават по време или след силен стрес и невропсихично напрежение. Напоследък наблюдаваме отключване на тикове и тикоподобна двигателна активност при деца и юноши след продължителна злоупотреба с екранни устройства или гейминг и вече развили екранна зависимост.

Има голяма разлика в цялостната психофизиология на тиковете при деца и юноши, от една страна, и при вързрастни с многогодишен стаж, от друга. Както оценката, така и невротерапията с биофийдбек, се различава съществено при децата и юношите от тази на възрастните. Обикновено, при многогодишен стаж, тиковете са свързани с реакции на замръзване, отбягващо поведение и изключване от множество дейности и лошо качество на живот, докато при децата с новопоявили се тикове се наблюдава високо нервно-психично напрежение, симпатикотония и тревожност.

За съпътстващи двигателни програми и тикове използваме и ЕМГ биофийдбек, който регистрира тонична и фазична мускулната активност и я вплита в забавни презентации и игри, чрез които променяме устойчиви заучени модели на мускулна активност на безсъзнателно ниво, каквито са тиковете.

Биофийдбек невротренингите научават децата и юношите да управляват нервнопсихичното си напрежение и им дава инструменти за саморегулация на вегетативен, емоционален и когнитивен план. Заедно с ЕМГ биофийдбек, при който се слагат сензори върху мускулите, участващи в неволева активност (тикове), се заместват неволевите модели и се адресират психосоциалните фактори, които я предизвикват или усилват.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Симптоми

Симптоми

Тикове

Тикове и невротерапия

Тикове, ЕМГ биофийдбек, биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбек, Център за приложни невронауки Везенков Тикове, ЕМГ биофийдбек, биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбек, Център за приложни невронауки Везенков 2023-04-25T20:28:14+03:00 Тикове

<p>Тиковете са неволеви движения, които се проявяват неконтролируемо, видими са за околните и влошават сериозно комуникацията и качеството на живот на човека. Като честота и интензивност се увеличават по време или след силен стрес и невропсихично напрежение. Напоследък наблюдаваме отключване на тикове и тикоподобна двигателна активност при деца и юноши след продължителна злоупотреба с екранни устройства или гейминг и вече развили екранна зависимост.</p> <p>Има голяма разлика в цялостната психофизиология на тиковете при деца и юноши, от една страна, и при вързрастни с многогодишен стаж, от друга. Както оценката, така и невротерапията с биофийдбек, се различава съществено при децата и юношите от тази на възрастните. Обикновено, при многогодишен стаж, тиковете са свързани с реакции на замръзване, отбягващо поведение и изключване от множество дейности и лошо качество на живот, докато при децата с новопоявили се тикове се наблюдава високо нервно-психично напрежение, симпатикотония и тревожност.</p> <p>За съпътстващи двигателни програми и тикове използваме и ЕМГ биофийдбек, който регистрира тонична и фазична мускулната активност и я вплита в забавни презентации и игри, чрез които променяме устойчиви заучени модели на мускулна активност на безсъзнателно ниво, каквито са тиковете.</p> <p>Биофийдбек невротренингите научават децата и юношите да управляват нервнопсихичното си напрежение и им дава инструменти за саморегулация на вегетативен, емоционален и когнитивен план.&nbsp;Заедно с ЕМГ биофийдбек, при който се слагат сензори върху мускулите, участващи в неволева активност (тикове), се заместват неволевите модели и се адресират психосоциалните фактори, които я предизвикват или усилват.</p>

, , , , , , , , ,
Сравнение на продукти