Токсичен стрес

23.03.2023 15:17:53

Токсичен стрес

Замисляли ли сте се защо едни хора са по-устойчиви на стрес от други? Защо някои са способни на огромни натоварвания, а други рухват при първия проблем? Защо едни са ориентирани към предизвикателства и достижения, а други не смеят да пристъпят в новото? Учат по-бързо от други и боледуват по малко?

 Отговорът е прост и се крие в детството. Множество изследвания показват как продължителни периоди от време, прекарани под влиянието на токсичен стрес, се отразяват на естественото развитие на тялото и психиката, съответно - нарушават нормалния растеж на децата. Това директно влияе на поведението, способността за учене и здравето като цяло. Ефектите върху възрастния вече човек се мултиплицират и проявяват като невъзможност за натоварвания, бързо “прегаряне”, трудно/бавно учене, страх от непознатото, повишена заболеваемост, трудно/продължително възстановяване след боледуване и пр. 

Ефектите от токсичния стрес се наблюдават ежедневно, но са сериозно пренебрегвани. Това се дължи на факта, че трудното/травматично детство е нещо, за което хората предпочитат да не говорят и ако може да забравят. Едновременно с това, подходът към решаване на проблема не е от спектъра на психотерапевтичните методи, защото изисква изменения във функционирането на нервната система.

Какво представлява токсичния стрес?

Токсичният стрес предизвиква реакции у детето, когато преживява силни, чести и/или в продължение на дълги периоди от време – месеци или години, травмиращи случки или конфликтни взаимоотношения. Това включва:

 • физическо, емоционално и вербално насилие върху детето
 • хронично неглижиране на детето
 • неграмотност и деформирани представи на родителите, например учене на чужд език от BabyTV от шестмесечна възраст; следване на различни вярвания и суеверия като „На дете се радваш само докато спи“; ранно купуване на смартфон, за да не „изостане в развитието си“;
 • постоянен прекомерен страх у родителя да не се случи нещо на детето
 • отношение към детето като към възрастен
 • често напрежение между родителите – скандали, истерични изблици
 • атмосфера на лицемерие, неискреност и безлюбие между родителите, които продължават да живеят заедно „заради детето“
 • родителите нямат собствени цели и развитие и се фиксират изцяло върху детето
 • неясни или нерешени взаимоотношения между родителите – неживеещи заедно без развод, живеещи заедно с развод, продължителен и болезнен развод и др.
 • хроничен стрес или емоционална нестабилност и неадекватност на един от родителите
 • „липсата“ на бащата – присъства физически, но няма пълноценно общуване с детето и няма никаква роля (освен финансова/материална) в живота на детето
 • компенсаторно родителско поведение – липсата на пълноценно общуване се „компенсира“ с материално презадоволяване – много и скъпи играчки, дрехи, смартфони и др.
 • отказ от ролята на родител и поверяване развитието на детето на роднини, ясла, детска градина, училище, телевизия, компютърни и видео игри, интернет, социални мрежи и други „заместители“
 • липса или недостатъчно собствено пространство за детето
 • прекалени родителски амбиции и очаквания към детето
 • прекалено обгрижване и правене на нещата вместо детето – „нескъсване на пъпната връв“
 • изземване възможността на детето да взима самостоятелно решения, правейки го напълно зависимо от родителите
 • злоупотреба на родител или настойник с алкохол или наркотици
 • родител или настойник, страдащ от физическо или психо-емоционално нарушение или заболяване
 • живот в условия на бедност и много други продължителни психо-социални проблеми
 • родител с криминални прояви и сблъсък със закона /арести, съд, затвор/
 • загуба на родител / смърт/
 • перманентно отсъствие на някой от родителите

Наличието дори на един единствен от гореизброените фактори на средата е достатъчно условие за токсичен стрес. При повече от един фактор се наблюдават отклонения в развитието, поведението, склонността към боледуване и психосоциалните динамики на детето и на вече порасналия човек. 

Такъв тип среда на развитие предизвиква честа и продължителна активация на алармената система, която повлиява развитието на мозъка и неговите функции, като колкото по-интензивни и дългосрочни са стрес реакциите, толкова повече се увеличава рискът от функционални нарушения на нервната система и когнитивни дефицити, което трайно променя естествените ритми на живота. 

Ако детето се намира в това състояние за продължително време и реакцията се задейства от множество източници, без да са предприети превантивни мерки или мерки за справяне и адаптация, резултатът е видим – необратими промени в тялото и психиката, които действат срещу него цял живот и деформират необратимо развитието му. Колкото по-травмиращи са преживяванията в детството, толкова повече се увеличава рискът от забавяне в психичното развитие и здравословни проблеми в по-късни етапи от живота, включително сърдечно-съдови заболявания, вегетативна дистония, диабет, депресия, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, преждевременна смърт.

Игнорирайки проблема, той само се задълбочава. Тези „проблемни“ деца порастват и стават родители, които създават същата токсична среда, в която са живели, за собствените си деца, като заформят омагьосан кръг. Това може да се прекрати само ако родителите разпознаят, приемат и преодолеят токсичния стрес. За родителите е важно да разберат, че трябва непрекъснато да се образоват и да гледат на възпитанието и развитието на децата си по един различен начин, съобразен с човешката природа и същност.

Ефектите от токсичния стрес са обратими чрез комплексните невротренингови програми на Центъра.

След първоначалната функционална оценка и оценка на семейната динамика, ако са налице индикатори за токсичен стрес, тогава се взима решение да се работи с единия или двамата родители, преди или едновременно с невротерапията на детето. Обикновено се наблюдава токсичност при невъзможност за справяне на единия или двамата родители с житейската динамика – работа, семейни задължения, родителство и др. Когато се увеличат капацитетите на нервната система и мозъка за адаптация и управления на промените, когато стрес реакциите се заместят с ориентировъчни реакции, когато възстановителните сили на организма се увеличат достатъчно, когато ученето на нови умения и способности се върне в дома, токсичността може да бъде заместена с адекватно и приветливо отношение към себе си и околните както на родителите, така и на детето. Освен самостоятелна работа се провеждат и двойни биофийдбек сесии, родител-родител, родител-дете, наблюдават едновременно сигнали измервани и от двамата в реално време, опознават ги и се учат да ги променят.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Симптоми

Симптоми

Токсичен стрес

Токсичен стрес

м м 2023-04-02T22:58:06+03:00 Токсичен стрес

<p>Замисляли ли сте се защо едни хора са по-устойчиви на стрес от други? Защо някои са способни на огромни натоварвания, а други рухват при първия проблем? Защо едни са ориентирани към предизвикателства и достижения, а други не смеят да пристъпят в новото? Учат по-бързо от други и боледуват по малко?</p> <p>&nbsp;Отговорът е прост и се крие в детството. Множество изследвания показват как продължителни периоди от време, прекарани под влиянието на токсичен стрес, се отразяват на естественото развитие на тялото и психиката, съответно - нарушават нормалния растеж на децата. Това директно влияе на поведението, способността за учене и здравето като цяло. Ефектите върху възрастния вече човек се мултиплицират и проявяват като невъзможност за натоварвания, бързо &ldquo;прегаряне&rdquo;, трудно/бавно учене, страх от непознатото, повишена заболеваемост, трудно/продължително възстановяване след боледуване и пр.&nbsp;</p> <p>Ефектите от токсичния стрес се наблюдават ежедневно, но са сериозно пренебрегвани. Това се дължи на факта, че трудното/травматично детство е нещо, за което хората предпочитат да не говорят и ако може да забравят. Едновременно с това, подходът към решаване на проблема не е от спектъра на психотерапевтичните методи, защото изисква изменения във функционирането на нервната система.</p> <p><strong>Какво представлява токсичния стрес?</strong></p> <p><strong>Токсичният стрес пр</strong>едизвиква реакции у детето, когато преживява силни, чести и/или в продължение на дълги периоди от време &ndash; месеци или години, травмиращи случки или конфликтни взаимоотношения. Това включва:</p> <ul> <li>физическо, емоционално и вербално насилие върху детето</li> <li>хронично неглижиране на детето</li> <li>неграмотност и деформирани представи на родителите, например учене на чужд език от BabyTV от шестмесечна възраст; следване на различни вярвания и суеверия като &bdquo;На дете се радваш само докато спи&ldquo;; ранно купуване на смартфон, за да не &bdquo;изостане в развитието си&ldquo;;</li> <li>постоянен прекомерен страх у родителя да не се случи нещо на детето</li> <li>отношение към детето като към възрастен</li> <li>често напрежение между родителите &ndash; скандали, истерични изблици</li> <li>атмосфера на лицемерие, неискреност и безлюбие между родителите, които продължават да живеят заедно &bdquo;заради детето&ldquo;</li> <li>родителите нямат собствени цели и развитие и се фиксират изцяло върху детето</li> <li>неясни или нерешени взаимоотношения между родителите &ndash; неживеещи заедно без развод, живеещи заедно с развод, продължителен и болезнен развод и др.</li> <li>хроничен стрес или емоционална нестабилност и неадекватност на един от родителите</li> <li>&bdquo;липсата&ldquo; на бащата &ndash; присъства физически, но няма пълноценно общуване с детето и няма никаква роля (освен финансова/материална) в живота на детето</li> <li>компенсаторно родителско поведение &ndash; липсата на пълноценно общуване се &bdquo;компенсира&ldquo; с материално презадоволяване &ndash; много и скъпи играчки, дрехи, смартфони и др.</li> <li>отказ от ролята на родител и поверяване развитието на детето на роднини, ясла, детска градина, училище, телевизия, компютърни и видео игри, интернет, социални мрежи и други &bdquo;заместители&ldquo;</li> <li>липса или недостатъчно собствено пространство за детето</li> <li>прекалени родителски амбиции и очаквания към детето</li> <li>прекалено обгрижване и правене на нещата вместо детето &ndash; &bdquo;нескъсване на пъпната връв&ldquo;</li> <li>изземване възможността на детето да взима самостоятелно решения, правейки го напълно зависимо от родителите</li> <li>злоупотреба на родител или настойник с алкохол или наркотици</li> <li>родител или настойник, страдащ от физическо или психо-емоционално нарушение или заболяване</li> <li>живот в условия на бедност и много други продължителни психо-социални проблеми</li> <li>родител с криминални прояви и сблъсък със закона /арести, съд, затвор/</li> <li>загуба на родител / смърт/</li> <li>перманентно отсъствие на някой от родителите</li> </ul> <p>Наличието дори на един единствен от гореизброените фактори на средата е достатъчно условие за токсичен стрес. При повече от един фактор се наблюдават отклонения в развитието, поведението, склонността към боледуване и психосоциалните динамики на детето и на вече порасналия човек.&nbsp;</p> <p>Такъв тип среда на развитие предизвиква честа и продължителна активация на алармената система, която повлиява развитието на мозъка и неговите функции, като колкото по-интензивни и дългосрочни са стрес реакциите, толкова повече се увеличава рискът от функционални нарушения на нервната система и когнитивни дефицити, което трайно променя естествените ритми на живота.&nbsp;</p> <p>Ако детето се намира в това състояние за продължително време и реакцията се задейства от множество източници, без да са предприети превантивни мерки или мерки за справяне и адаптация, резултатът е видим &ndash; необратими промени в тялото и психиката, които действат срещу него цял живот и деформират необратимо развитието му. Колкото по-травмиращи са преживяванията в детството, толкова повече се увеличава рискът от забавяне в психичното развитие и здравословни проблеми в по-късни етапи от живота, включително сърдечно-съдови заболявания, вегетативна дистония, диабет, депресия, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, преждевременна смърт.</p> <p>Игнорирайки проблема, той само се задълбочава. Тези &bdquo;проблемни&ldquo; деца порастват и стават родители, които създават същата токсична среда, в която са живели, за собствените си деца, като заформят омагьосан кръг. Това може да се прекрати само ако родителите разпознаят, приемат и преодолеят токсичния стрес. За родителите е важно да разберат, че трябва непрекъснато да се образоват и да гледат на възпитанието и развитието на децата си по един различен начин, съобразен с човешката природа и същност.</p> <p>Ефектите от токсичния стрес са обратими чрез комплексните невротренингови програми на Центъра.</p> <p>След първоначалната функционална оценка и оценка на семейната динамика, ако са налице индикатори за токсичен стрес, тогава се взима решение да се работи с единия или двамата родители, преди или едновременно с невротерапията на детето. Обикновено се наблюдава токсичност при невъзможност за справяне на единия или двамата родители с житейската динамика &ndash; работа, семейни задължения, родителство и др. Когато се увеличат капацитетите на нервната система и мозъка за адаптация и управления на промените, когато стрес реакциите се заместят с ориентировъчни реакции, когато възстановителните сили на организма се увеличат достатъчно, когато ученето на нови умения и способности се върне в дома, токсичността може да бъде заместена с адекватно и приветливо отношение към себе си и околните както на родителите, така и на детето. Освен самостоятелна работа се провеждат и двойни биофийдбек сесии, родител-родител, родител-дете, наблюдават едновременно сигнали измервани и от двамата в реално време, опознават ги и се учат да ги променят.</p>

Сравнение на продукти