Управление на стреса

09.03.2023 10:48:35

Управление на стреса

Управлението на стреса е ключово умение за себереализация и себесъхранение в днешно време.

Стресът е широко понятие, но от гледна точка на човешката психофизиолофия, решаваща е реакцията на организма към даден стимул или към множествени стимули – дали ще бъде здравословна или ще приведе организма към стрес-реакция, дистрес, или в по-тежките фази – хроничен стрес, бърнаут, тревожност, депресия. Решаващите фактори тук са два – на какви въздействия се излага човек и доколко организмът му има капацитетите да се справи с тях.

Тренингите с биологична обратна връзка, провеждани при нас, създават умения за управление на стреса като се постига:

  • по-висока адаптивност на автономната нервна система, което позволява по-високо натоварване
  • по-добра саморегулация на автономните нервни процеси, за да не се навлиза във фази на изчерпване и прегаряне
  • повишено самосъзнаване за индивидуалните способности и граници на натоварване
  • подобряване на режимите на сън и бодърстване, почивка и ефективно натоварване
  • индивидуални умения за подготовка за влизане в „работен режим“, за постигане на по-добри резултати с по-малко натоварване
  • повишаване на психофизиологичната саморегулация спрямо най-честите стресори от средата /външната и вътрешната/ на клиента и създаване на здравословни модели на реакция спрямо тях
  • генерализиране на здравословни модели на реакция и поведение, които да послужат и при бъдещи, неизвестни ситуации.

Програмите за управление на стреса се индивидуализират след провеждане на първоначална функционална оценка. Продължителността е приблизително 12 сесии, веднъж седмично.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Невротренинг

Невротренинг

Управление на стреса

Управление на стреса

Цялостни програми за управление на стреса, включително биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек от Център за приложни невронауки Везенков Цялостни програми за управление на стреса, включително биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек от Център за приложни невронауки Везенков 2023-06-22T08:27:01+03:00 Управление на стреса

<p><span style="font-size: 12pt;">Управлението на стреса е ключово умение за себереализация и себесъхранение в днешно време.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Стресът е широко понятие, но от гледна точка на човешката психофизиолофия, решаваща е реакцията на организма към даден стимул или към множествени стимули &ndash; дали ще бъде здравословна или ще приведе организма към стрес-реакция, дистрес, или в по-тежките фази &ndash; хроничен стрес, бърнаут, тревожност, депресия. Решаващите фактори тук са два &ndash; на какви въздействия се излага човек и доколко организмът му има капацитетите да се справи с тях.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Тренингите с биологична обратна връзка, провеждани при нас, създават умения за управление на стреса като се постига:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12pt;">по-висока адаптивност на автономната нервна система, което позволява по-високо натоварване</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">по-добра саморегулация на автономните нервни процеси, за да не се навлиза във фази на изчерпване и прегаряне</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">повишено самосъзнаване за индивидуалните способности и граници на натоварване</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">подобряване на режимите на сън и бодърстване, почивка и ефективно натоварване</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">индивидуални умения за подготовка за влизане в &bdquo;работен режим&ldquo;, за постигане на по-добри резултати с по-малко натоварване</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">повишаване на психофизиологичната саморегулация спрямо най-честите стресори от средата /външната и вътрешната/ на клиента и създаване на здравословни модели на реакция спрямо тях</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">генерализиране на здравословни модели на реакция и поведение, които да послужат и при бъдещи, неизвестни ситуации.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;">Програмите за управление на стреса се индивидуализират след провеждане на първоначална функционална оценка. Продължителността е приблизително 12 сесии, веднъж седмично.</span></p>

, , , , , , , , , , ,
Сравнение на продукти