Успешно повлияване на вегетативно-съдова дистония чрез невротренинги с биологична обратна връзка – българската практика

02.04.2023 21:46:34

Успешно повлияване на вегетативно-съдова дистония чрез невротренинги с биологична обратна връзка – българската практика

Везенков, С.Р. (2019) Успешно повлияване на вегетативно-съдова дистония чрезневротренинги с биологична обратна връзка българската практика. DOI: 10.13140/RG.2.2.13277.15848

Резюме
Биологичната обратна връзка като методология за решаване на различни здравословни проблеми на хората навлезе широко в световната практика последните десетилетия. Редица вегетативни, афективни и когнитивни функционални дефицити се повлияват успешно с различна ефикасност като се използват различни модалности (сензори) или комбинация и последователност от тях. Функционалните нарушения са бич за съвременния човек, особено симптоматика без органична причина, без диагноза и причинена от фактори с психо-социален характер. Целта на този обзор е да се постави на обсъждане и преразглеждане широко разпространения спектър от функционални нарушения в синдрома на вегетативно-съдовата дистония или синдрома на вегетативна дизфункция и тяхното превентиране и активно лечение чрез вегетативни невротренинги с биологична обратна връзка, разработени в Центъра за приложни невронауки Везенков и да обобщи успехите на българската практика. 

Ключови думи: вегетативно-съдова дистония, биофийдбеквариабилност на сърдечна честота, вегетативни симптоми и кризи

Цялата статия тук>>>>>

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Успешно повлияване на вегетативно-съдова дистония чрез невротренинги с биологична обратна връзка – българската практика

Успешно повлияване на вегетативно-съдова дистония чрез невротренинги с биофийдбе

Стоян Везенков Резюме Биологичната обратна връзка /биофийдбек/ като методология за решаване на различни здравословни проблеми, вегетативни симптоми, кризи Стоян Везенков Резюме Биологичната обратна връзка /биофийдбек/ като методология за решаване на различни здравословни проблеми, вегетативни симптоми, кризи 2023-04-25T22:51:21+03:00 Успешно повлияване на вегетативно-съдова дистония чрез невротренинги с биологична обратна връзка – българската практика

<p><a href="https://www.researchgate.net/publication/337819162_Successful_Influence_of_Autonomous_Dysregulation_by_Biofeedback_Neurotrainings_-Bulgarian_Practice_in_bulgarian" target="_blank" rel="noopener">Везенков, С.Р. (2019)&nbsp;<span>Успешно</span><span> </span><span>повлияване</span><span> </span><span>на</span><span> </span><span>вегетативно</span><span>-</span><span>съдова</span><span> </span><span>дистония</span><span> </span><span>чрез</span><span>невротренинги с биологична обратна връзка</span><span> </span><span>&ndash;</span><span> </span><span>българската практика.&nbsp;</span>DOI:&nbsp;10.13140/RG.2.2.13277.15848</a></p> <p><span></span><span><strong>Резюме</strong><br /></span><span></span><span>Биологичната</span><span> </span><span>обратна</span><span> </span><span>връзка</span><span> </span><span>като</span><span> </span><span>методология</span><span> </span><span>за</span><span> </span><span>решаване</span><span> </span><span>на&nbsp;</span><span>различни здравословни проблеми на хората навлезе широко в световната&nbsp;</span><span>практика</span><span> </span><span>последните</span><span> </span><span>десетилетия.</span><span> </span><span>Редица</span><span> </span><span>вегетативни,</span><span> </span><span>афективни</span><span> </span><span>и&nbsp;</span><span>когнитивни</span><span> </span><span>функционални</span><span> </span><span>дефицити</span><span> </span><span>се</span><span> </span><span>повлияват</span><span> </span><span>успешно</span><span> </span><span>с</span><span> </span><span>различна&nbsp;</span><span>ефикасност</span><span> </span><span>като</span><span> </span><span>се</span><span> </span><span>използват</span><span> </span><span>различни</span><span> </span><span>модалности</span><span> </span><span>(сензори)</span><span> </span><span>или&nbsp;</span><span>комбинация и последователност от тях. Функционалните нарушения са бич&nbsp;</span><span>за съвременния човек, особено симптоматика без органична причина, без&nbsp;</span><span>диагноза и причинена от фактори с психо</span><span>-</span><span>социален характер. Целта на този&nbsp;</span><span>обзор</span><span> </span><span>е</span><span> </span><span>да</span><span> </span><span>се</span><span> </span><span>постави</span><span> </span><span>на</span><span> </span><span>обсъждане</span><span> </span><span>и</span><span> </span><span>преразглеждане</span><span> </span><span>широко&nbsp;</span><span>разпространения</span><span> </span><span>спектър</span><span> </span><span>от</span><span> </span><span>функционални</span><span> </span><span>нарушения</span><span> </span><span>в</span><span> </span><span>синдрома</span><span> </span><span>на&nbsp;</span><span>вегетативно</span><span>-</span><span>съдовата дистония</span><span> </span><span>или синдрома на вегетативна дизфункция и&nbsp;</span><span>тяхното превентиране и активно лечение чрез вегетативни невротренинги с&nbsp;</span><span>биологична обратна връзка, разработени в <a href="https://vezenkov.com/selection/magazin" target="_blank" rel="noopener">Центъра за приложни невронауки Везенков</a>&nbsp;</span><span>и да обобщи успехите на българската практика.&nbsp;</span></p> <p><span></span><strong>Ключови думи: </strong><a href="https://vezenkov.com/blog/category/simptomi" target="_blank" rel="noopener"><span>вегетативно</span><span>-</span><span>съдова</span><span> </span><span>дистония,</span><span> </span></a><span><a href="https://vezenkov.com/blog/category/simptomi" target="_blank" rel="noopener">биофийдбек</a>,&nbsp;</span><span>вариабилност на сърдечна</span><span> </span><span>честота, <a href="https://vezenkov.com/blog/category/simptomi" target="_blank" rel="noopener">вегетативни симптоми и кризи</a></span> <br /><i></i></p> <p><i>Цялата статия <a href="https://www.researchgate.net/publication/337819162_Successful_Influence_of_Autonomous_Dysregulation_by_Biofeedback_Neurotrainings_-Bulgarian_Practice_in_bulgarian" target="_blank" rel="noopener">тук&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a><br /></i></p>

, , , , , ,
Сравнение на продукти