Функционално ЕЕГ

Първончална функционална оценка

За да оценим цялостното функциониране на мозъка и нервната система, използваме многоканална система за регистрация на сигнали от тялото – 19 канално количествено ЕЕГ и 8 периферни канала за измерване на вегетативните нервни процеси. По този начин получаваме информация както от най-дълбоките безсъзнателни процеси, така и от кората на мозъка.

Изследваното лице изпълнява различни задачи, редувани от периоди на почивка, включително и със затворени очи, за да се види функционирането на нервната система и мозъка в различни ситуации, при натоварване, възстановяване след натоварване и пълен покой. При тестване на екранна зависимост се добавят и допълнителни проби.

Оценката на вегетативната нервна система показва наличие/отсъствие на дисбаланс, вида дисбаланс (симпатикодистония, вагодистония или и двете), степен на нервнопсихично напрежение, способности за възстановяване, установяване на характерни стимули, ситуации и задачи, към които човек е по-чувствителен, наличие на различни видове стрес реакции (бий се или бягай; замръзване; потискане; изместена активация и др.), функционална възраст, капацитет и адаптивност, съответно обучаемост на нервната система. При здрави хора може да се установи типа нервна система.

При оценката на работата на кората на мозъка с количественото ЕЕГ могат да се видят индикатори за функционална възраст на кората, тревожност, депресивност, дефицит на внимание, различни видове зависимост. Освен тези типични режими на работа на мозъка се оценяват и характерните за конкретния мозък индивидуални особености, с които трябва да се съобразим в терапевтичната работа, например, наличие на автоматични мисли или по-незряло функциониране на фронталната, в сравнение с париеталната кора и много други индикатори.

Първоначалната функционална оценка се извършва лично от д-р Везенков. Резервирайте тук>>>

При заявено желание може да се извърши пълен доклад, който включва множество количествените параметри (абсолютна и относителна амплитуда по честотни обхвати, индекси тета/бета, алфа/тета и др., кохерентност, дисперсия, асиметрия и др.) на измереното ЕЕГ, включително и LORETA изображения.

Резервирайте тук>>>

Сравнение на продукти