Terms And Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този уебсайт се управлява от Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ СНЦ. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ СНЦ. Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ СНЦ предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание. 

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на каквито и да било промени означава приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на CloudCart LLC. Те ни предоставят платформата за онлайн електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Като се съгласявате с тези Условия за ползване, вие декларирате, че сте най-малко пълнолетни във Вашата държава, или че сте пълнолетни във вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволите на някой от непълнолетните ви под опека лица да използва този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете, като използвате Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).

Не трябва да предавате никакви вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.

Нарушение или неспазване на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

 

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Запазваме си правото да откажем обслужване на всекиго по каквато и да е причина и по всяко време.

Вие разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежите.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратим Услугата (или част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Някои продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да са в ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.

Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се показват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър, който и да е цвят, ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на продуктите или услугите, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше лично усмотрение. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, където е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговарят на вашите очаквания или че всякакви грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направата на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или недоброжелателни лица и организации.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и доставка, както и за акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин.

Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или информация.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както е налично“ без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от ваша страна на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и усмотрение и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици трети страни.

В бъдеще може също така да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 – ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ КОМУНИКАЦИИ

Ако по наше искане изпращате определени конкретни заявки (например записи за конкурси) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, оферти, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всички коментари, които ни препратите. Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да платим обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорим на всякакви коментари.

Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване .

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или други лични права или права на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или нецензурен материал, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни по отношение на произхода на всякакви коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. Вижте нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСТИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транспортиране и наличността. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си) .

Ние не се задължаваме да актуализираме, изменяме или поясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Никаква посочена дата за актуализация или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като посочваща, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за всякакви незаконни цели; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (c) за нарушаване на местни, международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (d) за нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (e) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (h) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фиш, фармация, претекст, паяк, обхождане или скрейп; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 14 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и предпазвате Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ СНЦ и нашите партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, от всякакви искове или искане, включително разумни адвокатски хонорари, отправено от трета страна поради или произтичащо от нарушение от ваша страна на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушение от ваша страна на закон или права на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 – ДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба от настоящите Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, такава разпоредба ще бъде изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия на ползване, такова определяне няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на това споразумение за всички цели.

Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.

Ако по наша собствена преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазите някое условие или разпоредба на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата от ваша страна, замествайки всички предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения , устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване).

Всички неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на приложимото българско, европейско и международно право.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване или достъп до нашия уебсайт или услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпращате на [email protected].

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ НА Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ

 

            ВЪВЕДЕНИЕ

           Настоящата политика за поверителност е надлежно утвърдена от Център за приложни невронауки Везенков. Моля, имайте предвид, че политиката за поверителност редовно ще бъде актуализирана, за да отразява промените в начина, по който обработваме Вашите лични данни, и всички промени в приложимите закони.

            Настоящата политика за поверителност Ви разкрива всичко, което трябва да знаете за това как Център за приложни невронауки Везенков, ЕИК 205316303, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Петър Бонев 4 („ние“, „администратор“), в ролята на администратор, защитава личните данни, които обработва във връзка с Вас като субект на лични данни („Вашите лични данни“) и какви права имате във връзка с обработката на личните Ви данни.

            Настоящата политика за поверителност предоставя общ преглед на най-разпространените дейности на Център за приложни невронауки Везенков по обработка на Вашите лични данни. Моля, обърнете внимание, че някои специфични дейности за обработка могат да бъдат предмет на отделно и индивидуално деклариране за поверителност.

 

  1. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

            Център за приложни невронауки Везенков придава голямо значение на правото Ви на личен живот и защита на неприкосновеността на Вашите лични данни. Искаме да се чувствате сигурни, че когато комуникирате Център за приложни невронауки Везенков, Вашите лични данни са в добри ръце.

            Център за приложни невронауки Везенков защитава Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и политиката ни за сигурност и неприкосновеност на информацията. Център за приложни невронауки Везенков прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно, или незаконно унищожаване, или повреждане.

 

            1.1. Какви категории лични данни събираме?

            Като администратор на лични данни в дейността си събираме лични данни на клиенти, доставчици, бизнес партньори, експерти, потребители на уебсайтове, посетители в офисите и търговските ни обекти, участници в организирани от нас събития и др. Ако данните, които събираме, не са посочени в настоящата политика за поверителност, ние ще предоставим на физическите лица (когато това се изисква от закона) подходящо известие кои други данни ще бъдат събрани и как ще бъдат използвани.

 

            По-специално, личните данни, които събираме, включват следните категории лични данни:

o   обикновени лични данни, като име и фамилия, имейл адрес, телефон, адрес на доставка, позиция/работодател, банкова карта, дата на раждане, образование/професионално развитие (напр. ако сте експерт при участие в обществени поръчки) и др.;

o   аудиовизуални материали – като фотографии и изображения/кадри, заснети на видеонаблюдение чрез CCTV или други видеосистеми, и записи на глас;

o   данни за достъп до системи и приложения - когато получавате достъп до системите на Център за приложни невронауки Везенков, администраторът може да събира информацията, необходима за достъп до системите и приложенията на Център за приложни невронауки Везенков, като системен идентификатор, LAN ID, имейл акаунт, акаунт за незабавни съобщения, друго ID, системни пароли, дневници за дейността и електронно съдържание, произведено чрез системи на Център за приложни невронауки Везенков, както и всякакви други категории лични данни, посочени в настоящата политика за поверителност или в други изявления, които сте получили.

 

            Посочените в настоящата политика за поверителност категории лични данни са получени или пряко от Вас (например, когато предоставяте информация, за да се регистрирате за бюлетин или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт, или пазарувате в нашите уебсайтове), или непряко от определени трети страни (напр. чрез технологията на уебсайта, от наши партньори – администратори на лични данни). Тези трети страни могат да включват публични органи, обществени уебсайтове и социални медии, както и доставчици. За повече актуална информация относно третите страни можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.

            Вие ни предоставяте личните си данни доброволно и няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни. Имайте предвид обаче, че ако не предоставите определена информация, може да не успеем да постигнем някои или всички цели, посочени в настоящата политика за поверителност, и може да не успеете да използвате определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни.

           

            1.2. За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни?

            Център за приложни невронауки Везенков използва Вашите лични данни само когато това се изисква за конкретни цели, както е обяснено в настоящата политика за поверителност. Целите за които използваме Вашите лични данни са свързани с:

o   Предоставяне на нашите продукти и услуги, и управление на бизнес операциите на Център за приложни невронауки Везенков (включително сигурност);

o   Улесняване на комуникацията с Вас;

o   Финансово-счетоводна дейност;

o   Спазване на законовите изисквания, като например задължителни заявления, водене на отчети и задължения за докладване, извършване на одити, законови инспекции и други искания от държавни или други публични органи, административни и съдебни производства, като призовки, упражняване на законни права и средства за защита, водене на разследвания и спазване на вътрешни политики и процедури, защита, прилагане или защита на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на Център за приложни невронауки Везенков, наши служители, агенти и подизпълнители (включително изпълнение на съответните споразумения и условия за ползване), защита на безопасността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на продукти или услуги на Център за приложни невронауки Везенков, или на обществеността, или защита срещу измами, или за целите на управление на риска;

o   Осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, защита на здравето и безопасността на служителите и посетителите, опазване на ИТ инфраструктурата, офис оборудване и друга собственост;

o   Операции и управление на ИТ и комуникационни системи, ИТ операции за сигурност, контрол на достъпа до съоръжения, управление на активите на Център за приложни невронауки Везенков, непрекъснатост на работата и възстановяване след бедствие, съставяне на одиторски пътеки и други инструменти за отчитане, поддържане на записи, свързани с бизнес дейности и организиране на Център за приложни невронауки Везенков събития/семинари;

o   Повторно използване и комбиниране на информация от обществения сектор, съобразно закона;

o   Прилагане на аналитични данни към бизнес операции и данни, за да се опише, прогнозира и подобри бизнес ефективността в Център за приложни невронауки Везенков и/или да се осигури по-добра практическа работа на потребителите. По-конкретно, областите на анализа включват описателни анализи, прогнозни анализи, анализи, включващи физически лица (клиенти, бизнес контакти), използване на лични данни, анализи, управлявани от маркетинга.

 

            Център за приложни невронауки Везенков обработва лични данни за посочените по-горе цели на следните правни основания:

o   Вашето свободно дадено съгласие;

o   изпълнение на договор, по който Вие сте страна, вкл. предварителни стъпки по Ваше искане (обработване на запитвания, офериране);

o   спазване на законово задължение на Център за приложни невронауки Везенков;

o   нашите легитимни интереси.

 

         Когато декларираме, че разчитаме на легитимните си интереси за дадена цел, считаме, че нашите легитимни интереси не пренебрегват Вашите интереси, права или свободи, тъй като:

           а) предоставяме пълна прозрачност по отношение на дейността по обработване;

           б) прилагаме подход по отношение на личната неприкосновеност;

           в) извършваме редовни прегледи на поверителността и

           г) зачитаме правата, които имате, във връзка с дейностите по обработване.<

 

           Ние няма да използваме Вашите лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които сте били информирани, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е във Ваш жизнен интерес (напр. в случай на спешна медицинска помощ).

 

            1.3. На кого ще предоставяме Вашите лични данни? Ще споделяме ли личните Ви данни с трети държави?

            Ние можем да прехвърляме лични данни на следните лица, съобразно посочените цели на обработване:

         

Професионални съветници

o   счетоводители, одитори, адвокати, застрахователи, банкери и други външни професионални съветници във всички страни, в които работи Център за приложни невронауки Везенков.

 

Доставчици на Център за приложни невронауки Везенков

o   лица, които предоставят продукти и услуги на Център за приложни невронауки Везенков, като доставчици и поддръжка на информационни системи, търговски организации и асоциации и други доставчици на услуги.

 

Публични органи

o   лица, които регулират или имат юрисдикция по отношение на Център за приложни невронауки Везенков, като регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични органи и съдебни органи.

            

            1.4. Как третираме „специалните лични данни“?

            Терминът „специални лични данни“ се отнася до данни за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други подобни вярвания, членство в синдикат, биометрични или генетични данни, данни за здравословното състояние или за сексуалния живот или ориентация на физическо лице.

            Обикновено не събираме чувствителни данни (специални категории данни) чрез нашите сайтове или по друг начин. В ограничените случаи, в които може да събираме такива данни, ние ще направим това в съответствие с изискванията на закона и/или ще поискаме Вашето съгласие.

 

            1.5. Какви мерки за сигурност на данните прилагаме?

            Ние прилагаме организационни, физически и технически мерки за сигурност за всички лични данни, които обработваме. Разполагаме със съответните политики, процедури и насоки за поддържане на поверителността на данните, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни и обработката, която извършваме.

            По отношение на използването от Ваша страна на нашите уебсайтове имайте предвид, че свободният характер на интернет предполага информацията и личните данни да се разпространяват по мрежи, които могат да бъдат достъпни и използвани от хора, различни от тези, за които данните са предназначени.

 

            1.6. Колко време ще се запазват Вашите лични данни?

            Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за изпълнение на целите, за които са били събрани. Поддържаме конкретни политики и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат изтривани след разумен срок, съгласно следните критерии за запазване:

o   Запазваме данните Ви, докато имаме текущи взаимоотношения с Вас;

o   Ще запазим данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги;

o   Запазваме данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне съответствие с нашите законови и договорни задължения.

 

            1.7. Какви права имате относно обработката на личните Ви данни?

            Вие имате право (при обстоятелствата и при условията, и при спазване на изключенията, посочени в приложимото законодателство) да:

o   Поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас: това право Ви дава възможност да знаете дали обработваме лични данни за Вас и ако го направим, да получите информация за тях и копие от тези лични данни.

o   Поискате коригиране на личните Ви данни: това право ви дава възможност да коригирате личните си данни, ако те са неточни или непълни.

o   Възразите срещу обработката на Вашите лични данни: това право Ви дава възможност да поискате Център за приложни невронауки Везенков да не обработва личните Ви данни.

o   Поискате изтриване на Вашите лични данни: това право ви дава възможност да поискате изтриване на Вашите лични данни, включително когато такива лични данни вече няма да са необходими за постигане на целите.

o   Поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни: това право Ви дава възможност да поискате Център за приложни невронауки Везенков да обработва Вашите лични данни само при ограничени обстоятелства, включително и с Вашето съгласие.

o   Поискате преносимост на Вашите лични данни: това право Ви дава възможност да получите копие (в структуриран, често използван и машинно четим формат) на лични данни, които сте предоставили на Център за приложни невронауки Везенков, или да поискате от Център за приложни невронауки Везенков да предаде такива лични данни на друг администратор.

            До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с длъжностното лице по защита на данните на Център за приложни невронауки Везенков. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото на Център за приложни невронауки Везенков да обработва лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.

            Съществуват и случаи, в които от нас можете да получите частично съдействие в рамките на закона при упражняването на Вашите права (например при коригиране на лични данни, които ние сме задължени по силата на правно основание да поддържаме стриктно във вида, в който сме ги получили от трети страни, включително получени от публични регистри, съобразно закона) в актуалността към момента, в който сме ги получили, и съответно ще можем единствено да Ви насочим към тези трети страни, за да упражните правата си спрямо тях.

            Ако въпреки нашите ангажименти и усилия да защитим Вашите лични данни смятате, че Вашите права са били нарушени, Център за приложни невронауки Везенков ще разгледа всяко запитване или жалба в тази насока. Имате право по всяко време да регистрирате жалба директно в съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, или да предявите иск срещу Център за приложни невронауки Везенков пред съответния компетентен съд.

 

  1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА Център за приложни невронауки Везенков?

 

           В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва как използваме личните данни, когато посещавате уебсайтовете на Център за приложни невронауки Везенков:

 

o   Какви лични данни събираме?

o   Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?

o   Как използваме личните данни, които събираме от нашите уебсайтове?

 

            2.1. Какви лични данни събираме?

            Център за приложни невронауки Везенков събира лични данни чрез своите уебсайтове по два начина:

o   пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да си създадете профил, да се регистрирате за бюлетин или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт) и

o   непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).

 

            Можем да събираме и обработваме следните лични данни:

o   Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашите уебсайтове (обикновени лични данни, като име и фамилия, имейл адрес, телефон, адрес на доставка, банкова карта). Това включва регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и съобщения, регистрация за конференция или допълнителна информация, или онлайн покупки. Страниците, които събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно причините, поради които личните Ви данни са необходими, и как ще бъдат използвани. От Вас зависи изцяло дали искате да ги предоставите.

o   Ако се свържете с нас – по телефон, факс, чрез имейл, може да запазим запис от кореспонденцията.

o   Може да Ви помолим да попълните проучванията, които използваме за научни цели, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.

o   Всички публикации, коментари или друго съдържание, които качвате или публикувате на уебсайт на Център за приложни невронауки Везенков.

o   Нашият уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на статистически данни.

o   Подробности за посещенията Ви в нашите уебсайтове, страниците, които преглеждате, и ресурсите, до които имате достъп или изтегляте, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ по-долу за повече информация.

 

            2.2. Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?

            Нашите уебсайтове могат да включват:

o   връзки към и от сайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели;

o   някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.

 

            Ние не поемаме никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на такива трети страни. Моля, проверете условията за ползване и декларациите (политиките) за поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на уебсайтовете и програмите на тези трети страни.

 

            2.3. Как използваме личните данни, които събираме от нашите уебсайтове?

            Използваме лични данни за целите, описани в раздела За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни по-горе, например:

o   да изпълним Вашата поръчка;

o   да изпълни Вашите искания за статии, бюлетини или друго съдържание;

o   за проучвания и въпросници;

o   да персонализирате достъпа си в наш уебсайт;

o   да се свържем с Вас за маркетингови цели.

 

            Анализираме информацията за Вашия IP и браузър, за да определим кой е най-ефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ по-долу за повече информация.

 

  1. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

            В настоящия раздел е представена информация за това как Център за приложни невронауки Везенков използва „бисквитки“ и други подобни технологии на своите уебсайтове.

 

            3.1. Какво представляват „бисквитките“?

            „Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт и позволявате на даден уебсайт да разпознае Вашето устройство.

 

            3.2. Защо използваме „бисквитки“ и подобни технологии?

            „Бисквитките“ изпълняват много различни задания, като например да Ви позволят ефективно да навигирате между страниците, да запомните Вашите предпочитания и да подобрите практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за Вас и Вашите интереси.

 

            3.3. Център за приложни невронауки Везенков използва ли „бисквитки“ за маркетинг и анализи?

            Може да използваме събраните от нашите „бисквитки“ данни, за да идентифицираме поведението на потребителите и да показваме съдържание и оферти въз основа на Вашия профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон.

 

            Някои от „бисквитките“, които използваме, не събират информация, която идентифицира посетителите. Например:

o   бисквитки за ефективността;

o   целеви „бисквитки“ (targeting cookies), където не сте регистриран потребител.

 

            В други случаи можем да свързваме информация за „бисквитки“ (включително информация от „бисквитки“, разположени чрез нашите реклами на сайтове на трети страни) с идентифицируемо лице. Например:

o   Ако ви изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), „бисквитки“ или други подобни технологии, ще знаем дали ще отворите, прочетете или изтриете съобщението.

o   Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от Център за приложни невронауки Везенков, може да използваме „бисквитки“, за да регистрираме кои страници виждате и какво съдържание изтегляте от нашите уебсайтове, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в наш уебсайт.

 

            Комбиниране и анализиране на лични данни – както е описано по-горе, можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове и лични взаимодействия с Вас (това включва информация, събрана от различни уебсайтове, като кариерни и корпоративни сайтове и събраната информация, когато се регистрирате или влезете в нашите сайтове, или се свържете с нашите сайтове, използвайки Вашите идентификационни данни от социални медии, като Facebook, LinkedIn и Xing). Ние комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви Център за приложни невронауки Везенков и да изпълняваме другите дейности, описани в нашата политика за поверителност.

 

            3.4. Използваме ли „бисквитки“ от трети страни?

            Някои „бисквитки“, които използваме, са от компании трети страни, като например Adobe Analytics, Facebook, Google, LinkedIn Analytics, за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за нашите уебсайтове. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействието Ви с нашите уебсайтове, като например посетените от Вас страници, връзките, върху които кликнете, и колко дълго сте в нашите сайтове. Този код е активен само докато сте на уебсайт на Център за приложни невронауки Везенков. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните декларации за поверителност: Adobe, Facebook, LinkedIn, Google и други.

 

            3.5. Център за приложни невронауки Везенков използва ли технологии за проследяване без „бисквитки“?

            Може също да използваме пикселни маркери (т.нар. web beacons, включително т.нар. conversion pixels) или други технологии за подобни цели, както беше посочено по-горе, и можем да ги включим в сайтовете си, в маркетинговите съобщения или в наши бюлетини, в свързаните уебсайтове, за да определим дали съобщенията са били отворени, кликнати. Пикселните маркери (web beacons) не поставят информация на устройството Ви, но те могат да работят заедно с „бисквитките“, за да наблюдават дейността на уебсайта. Посочената по-долу информация относно „бисквитките“ се отнася и за пикселните маркери и подобни технологии. Така наречените conversion pixels са малки кодове, разположени на конкретна уебстраница, които се задействат, когато някой посети страница, което води до увеличаване на броя им.

 

           3.6. Как да процедирам, ако не желая „бисквитки“?

            С използването на нашия уебсайт приемате, че можем да поставяме „бисквитки“ на Вашето устройство, както е обяснено по-долу.

            Ако искате да премахнете съществуващите „бисквитки“ от устройството си, можете да направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите „бисквитки“, които се поставят на устройството Ви, можете да промените настройките на браузъра си, за да направите това. Моля, имайте предвид, че изтриването и блокирането на „бисквитките“ ще окажат влияние върху практическата ви работа в уебсайта, тъй като части от него може вече да не работят. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си, за да блокирате „бисквитките“, нашата система ще издаде „бисквитки“ веднага щом посетите нашия сайт или щракнете върху връзка в целевия имейл, който Ви изпращаме, дори ако сте изтрили нашите „бисквитки“.

 

           3.7. Какви видове „бисквитки“ съществуват и кои от тях използват нашите уебсайтове?

            „Бисквитките“, използвани в уебсайтовете на Център за приложни невронауки Везенков, са категоризирани въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници.

            Важно е обаче да се отбележи, че не всички „бисквитки“ могат да се използват във всички уебсайтове. Списък на „бисквитки“, използвани от нашите уебсайтове по категории, е изложен по-долу. В рамките на тези четири категории по-долу „бисквитките“ се класифицират като за сесия (session) или постоянни (persistent) „бисквитки“.

            „Бисквитките за сесия“ са временни и след като затворите прозореца на браузъра, те се изтриват от устройството Ви.

            „Постоянните бисквитки“ остават на устройството Ви за по-дълъг период от време и се използват от уебсайта, за да разпознаят устройството Ви, когато се върнете. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите на интернет адреси: http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/.

            „Бисквитките“, използвани от https://www.vezenkov.com/, попадат в следните категории:

 

  • Строго необходими (задължителни)

 

Наименование

Цел

PHPSESSID

Тази бисквитка е родна за PHP приложения. Бисквитката се използва за съхраняване и идентифициране на уникален идентификатор на потребителска сесия с цел управление на потребителската сесия на уебсайта. Бисквитката е сесийна и се изтрива при затваряне на всички прозорци на браузъра.

 

  • Функционални бисквитки

 

Наименование

Цел

Източник

mage-messages

Тази бисквитка е зададена от доставчика Magento. Тази бисквитка се използва за проследяване на съобщения за грешка и други известия, които се показват на потребителя, като съобщение за съгласие за бисквитка и различни съобщения за грешка. Съобщението се изтрива от бисквитката, след като се покаже на купувача.

Magento (Adobe)

mage-cache-sessid

Тази бисквитка се задава от Magento. Тази бисквитка се използва за почистване на локалното хранилище на кеша. Когато бисквитката бъде премахната от задното приложение, администраторът почиства локалното хранилище и задава стойността на бисквитката на true.

Magento (Adobe)

recently_viewed_product

Тази бисквитка се задава от Magento. Тази бисквитка се използва за съхраняване на продуктови идентификатори на наскоро разгледани продукти за лесна навигация.

Magento (Adobe)

recently_viewed_product_previous

Тази бисквитка се задава от Magento. Тази бисквитка се използва за съхраняване на продуктови идентификатори на наскоро разгледани преди това продукти за лесна навигация.

Magento (Adobe)

recently_compared_product

Тази бисквитка се задава от Magento. Тази бисквитка се използва за съхраняване на продуктови идентификатори на наскоро сравнени продукти.

Magento (Adobe)

recently_compared_product_previous

Тази бисквитка се задава от Magento. Тази бисквитка се използва за съхраняване на продуктови идентификационни номера на предишни сравнени продукти за лесна навигация.

Magento (Adobe)

product_data_storage

Тази бисквитка се задава от Magento. Тази бисквитка се използва за съхраняване на конфигурация за продуктови данни, свързани с наскоро прегледани/сравнени продукти.

Magento (Adobe)

_gat

Тази бисквитка е инсталирана от Google Universal Analytics, за да ограничи честотата на заявките и по този начин да ограничи събирането на данни на сайтове с голям трафик.

Google Analytics

mage-cache-storage-section-invalidation

Тази бисквитка е зададена от Magento. Тази бисквитка се използва за кеширане на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.

Magento (Adobe)

mage-cache-storage

Тази бисквитка е зададена от Magento. Тази бисквитка се използва за кеширане на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.

Magento (Adobe)

form_key

Тази бисквитка се използва за проследяване на изпращанията на формуляри и за улесняване на кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.

Magento (Adobe)

 

  • Аналитични бисквитки

 

Наименование

Цел

Източник

_gcl_au

Предоставено от Google Tag Manager за експериментиране на ефективността на рекламите на уебсайтове, използващи техните услуги

Google Analytics

_ga

Бисквитката _ga, инсталирана от Google Analytics, изчислява данните за посетителите, сесиите и кампаниите и също така следи използването на сайта за отчета за анализ на сайта. Бисквитката съхранява информация анонимно и присвоява произволно генериран номер за разпознаване на уникалните посетители.

Google Analytics

_gid

Инсталирана от Google Analytics, бисквитката _gid съхранява информация за това как посетителите използват уебсайт, като същевременно създава аналитичен отчет за ефективността на уебсайта. Някои от данните, които се събират, включват броя на посетителите, техния източник и страниците, които посещават анонимно.

Google Analytics

 

  • Рекламни (маркетингови) бисквитки

 

Наименование

Цел

Източник

_fbp

Тази бисквитка е зададена от Facebook за показване на реклами, когато сте във Facebook или на дигитална платформа, поддържана от Facebook реклама, след посещение на уебсайта.

Facebook

 

  1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИТЕ ОФИСИ И/ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ТОЧКИ ЗА ПРОДАЖБА?

 

            В раздел Политика на Център за приложни невронауки Везенков за поверителност на данните на посетители се описва как използваме лични Ви данни, когато посещавате офиси и/или физически точки за продажба на Център за приложни невронауки Везенков (този раздел се отнася и до обработката на Вашите лични данни чрез видеонаблюдение и системи за управление на достъпа, в случай че такива системи за видеонаблюдение и управление на достъпа са активни, достъпни и под контрола на Център за приложни невронауки Везенков).

            Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по телефон na имейл [email protected], за да получите допълнителни подробности за това как обработваме Вашите лични данни, когато посещавате нашите офиси и/или физически точки за продажба.

 

  1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ?

 

            В допълнение към информацията, посочена по-горе, в този раздел се описва как използваме лични данни за маркетингови цели:

o   Какви са източниците на маркетингови данни?

o   Изпращаме ли целеви имейли?

o   Поддържаме ли бази данни за управление на връзките с клиентите?

o   Съчетаваме ли и анализираме ли лични данни?

o   Споделяме ли лични данни с трети страни?

o   Какви са Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения?

 

            5.1. Какви са източниците на маркетингови данни?

            По-голямата част от личните данни, които събираме и използваме за маркетингови цели, са свързани с отделни служители на нашите клиенти и други партньори, с които имаме съществуващи бизнес отношения. Също така можем да получим информация за контакт от публични източници, включително съдържание, публикувано в социални медии, за да направим първоначален контакт със съответното лице в клиентска или друга компания.

 

            5.2. Изпращаме ли целеви имейли?

            Изпращаме търговски съобщения на физически лица в клиентски или други компании, с които искаме да развием или поддържаме бизнес отношения в съответствие с приложимите закони за маркетинг. Нашите целеви съобщения по електронната поща обикновено включват пикселни маркери, „бисквитки“ и подобни технологии, които ни позволяват да знаем дали отваряте, четете или изтривате съобщението и връзките, върху които може да кликнете. Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от Център за приложни невронауки Везенков, ще използваме „бисквитки“, за да регистрираме какви уебстраници виждате и какво съдържание изтегляте от нашите уебсайтове, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в нашия уебсайт.

            Целевите електронни съобщения от Център за приложни невронауки Везенков могат да включват допълнителна информация за поверителността на данните, както се изисква от приложимите закони.

 

            5.3. Поддържаме ли бази данни за управление на връзките с клиентите?

            Подобно на повечето компании, Център за приложни невронауки Везенков използва технологията за управление на връзките с клиентите, за да управлява и проследява нашите маркетингови усилия. Нашите бази данни за връзка с клиенти включват лични данни, принадлежащи на физически лица на нашия клиент и други компании, с които вече имаме бизнес отношения или искаме да развием такива. Личните данни, използвани за тези цели, включват съответната бизнес информация като: данни за контакт, обществено достъпна информация (напр. членство в бордовете, публикувани статии, прессъобщения, публикации в социални медии, електронната поща (включително уеб активността, следваща връзките от нашите имейли), активността на уебсайта на регистрираните потребители на нашия уебсайт и друга бизнес информация. Ако желаете да бъдете изключени от нашите бази данни, можете да използвате образец на Искане от субекта на лични данни или да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл [email protected] .

 

            5.4. Комбинираме ли и анализираме ли личните Ви данни?

            Можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове и персонални взаимодействия с Вас (това включва информацията, събрана в нашите различни уебсайтове, като нашите кариерни и корпоративни сайтове, както и информацията, събрана при регистрация или свързване с нашите уебсайтове, чрез Вашите идентификационни данни в социални медии като LinkedIn и Xing). Ние комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви с Център за приложни невронауки Везенков и да изпълним другите дейности, описани в нашата политика за поверителност.

 

            5.5. Споделяме ли лични данни с трети страни?

            В допълнение към третите страни, посочени в раздела На кого ще предоставяме Вашите лични данни? Ще споделяме ли личните Ви данни с трети държави?, може да споделим Вашите лични данни с маркетингови агенции, съобразно закона.

 

            5.6. Какви са Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения?

            Можете да упражните правото си да изразите несъгласие с бъдещо получаване на маркетинговите съобщения, като проверявате определени полета върху формулярите, които използваме, за да събираме личните Ви данни, или като използвате механизми за отказване от имейли, които Ви изпращаме. Можете също така да упражнявате правото да преустановите маркетинговите си комуникации или да премахнете Вашите лични данни от нашите бази данни за управление на взаимоотношенията с клиенти по всяко време, като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл [email protected]. В такива случаи ще запазим минимални лични данни, за да отбележим, че сте се отказали, за да не се свързваме в бъдеще отново с Вас. Освен това, от време на време, може да Ви предоставяме възможност да ни информирате за предпочитанията си чрез нашите уебсайтове.

 

  1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ

 

            6.1. Кои категории лични данни обработва Център за приложни невронауки Везенков?

            Център за приложни невронауки Везенков ще събира лични данни за Вас, за да постигне целите, посочени в настоящата политика.

 

            Център за приложни невронауки Везенков обработва следните категории лични данни на посетители:

            - обикновени лични данни, като име и фамилия, имейл адрес, телефон, позиция/работодател, банкова карта и др.;

            - аудиовизуални материали – като фотографии и изображения/кадри, заснети на видеонаблюдение чрез CCTV или други видеосистеми.

 

            Целите, за които използваме Вашите лични данни, са свързани с:

            - предоставяне на нашите продукти и услуги, и управление на бизнес операциите на Център за приложни невронауки Везенков (включително сигурност);

           - улесняване на комуникацията с Вас;

           - финансово-счетоводна дейност;

           - осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, защита на здравето и безопасността на служителите и посетителите, опазване на ИТ инфраструктурата, офис оборудване и друга собственост.

 

            6.2. Защо Център за приложни невронауки Везенков обработва Вашите лични данни?

Център за приложни невронауки Везенков може да събира, използва, прехвърля, разкрива и обработва по друг начин личните Ви данни в контекста на улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи), експлоатация и управление на бизнес операциите и системите на Център за приложни невронауки Везенков и при спазване на законовите изисквания.

            Център за приложни невронауки Везенков няма да използва личните Ви данни за цели, които са несъвместими с целите, изброени в настоящата политика за поверителност, освен ако не са необходими или разрешени от закона, или е във Ваш личен интерес (например при спешна медицинска помощ).

 

            6.3. На кое правно основание Център за приложни невронауки Везенков обработва Вашите лични данни?

            Център за приложни невронауки Везенков обработва личните Ви данни, както е позволено от приложимите закони за защита на данните и вътрешните политики.

            Център за приложни невронауки Везенков  обработва Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата политика за поверителност, поради една или повече от следните причини:

            (а) Център за приложни невронауки Везенков е длъжнo да направи това за спазване на правно задължение, на което е подчинена;

            (б) такава информация е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна;

            (в) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от Център за приложни невронауки Везенков или от трета страна, или

            (г) когато е необходимо, за да се защитят жизнените интереси на който и да е човек.

 

            Център за приложни невронауки Везенков има легитимен интерес при събирането и обработката на лични данни, например: (1) за да гарантира сигурността на мрежите и информацията на Център за приложни невронауки Везенков, (2) за да администрира и по принцип да извършва бизнес и (3) да предотвратява измами.

            Освен това Център за приложни невронауки Везенков може да взема автоматизирани решения по отношение на Вас, когато това е разрешено от приложимия закон и/или с Вашето предварително съгласие и за целите, посочени в настоящата политика за поверителност.

            Когато някоя от горепосочените цели включва автоматизирано решение, Център за приложни невронауки Везенков ще осъществи това автоматично решение само с Вашето предварително съгласие и след като Ви поднесе разбираема информация за логиката, включена в автоматизираното решение, както и за значимостта и предвидените последствия на това автоматично решение за Вас.

 

            6.4. Кой има достъп до Вашите лични данни?

            Достъпът до Вашите лични данни в Център за приложни невронауки Везенков ще бъде ограничен до онези служители, за които е необходимо да знаят информацията за целите, описани в настоящата политика за поверителност, което може да включва персонал в областта на Сигурността, Човешки ресурси, ИТ, Осигуряване на съответствие, Правен отдел, Финанси и Счетоводство, Корпоративни разследвания и Вътрешен одит.

            Освен това, когато има нужда, Център за приложни невронауки Везенков може да споделя Вашите лични данни с трети страни, като доставчици на услуги и публични органи. Преди да направи това, Център за приложни невронауки Везенков предприема стъпки за защита на Вашите лични данни. Всички доставчици на услуги и професионални консултанти от трети страни, на които се разкриват личните Ви данни, се очаква и изискват да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни и могат да използват Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

 

            6.5. Как Център за приложни невронауки Везенков защитава Вашите лични данни?

            Център за приложни невронауки Везенков прилага организационни, физически и технически мерки за сигурност на всички лични данни, които обработва. Център за приложни невронауки Везенков има правила, политики, процедури и указания, при разработването на които са взети предвид рисковете, свързани с категориите лични данни.

            6.6. Колко време Център за приложни невронауки Везенков запазва личните Ви данни?

            Център за приложни невронауки Везенков запазва Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите за обработване. Център за приложни невронауки Везенков поддържа специална политика и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат заличени след разумен срок съгласно следните критерии за запазване:

o   Център за приложни невронауки Везенков запазва Вашите лични данни, доколкото има отношения с Вас;

o   Център за приложни невронауки Везенков запазва Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се съобрази с приложимите законови изисквания;

o   Център за приложни невронауки Везенков запазва Вашите лични данни, когато това е целесъобразно, за да се осигури правна защита на Център за приложни невронауки Везенков (например във връзка с давностни срокове, съдебни спорове или разследвания).

 

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

 

            Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по на имейл [email protected], ако:

o   Имате въпрос относно това как Център за приложни невронауки Везенков обработва Вашите лични данни;

o   Желаете да упражните правата си по отношение на обработваните лични данни, както е посочено в раздели „Какви права имате относно обработката на личните Ви данни“, като може да използвате образецът ни на Искане от субекта на лични данни;

o   o Желаете да подадете жалба относно начина на обработване на данните Ви от Център за приложни невронауки Везенков.

 

Настоящата политика за поверителност на данните на Център за приложни невронауки Везенков е последно актуализирана на 01.04.2023 г.

 

Доставка и политика за връщане

Успешно завършени поръчки на сайта www.vezenkov.com се обработват в рамките на 3 до 5 работни дни или повече, в зависимост от натовареността ни и спецификата на избраните продукти.

За продукти от категория „Запиши час“ и „Обучения“ не се извършва физическа доставка.

За продукти от категория „Книги“ се извършва физическа доставка с куриерска фирма Еконт за сметка на получателя, по тарифа на куриерската фирма. Продуктите се изпращат от гр. София. Доставки се извършват на територията на страната.

Няма техническа възможност за добавяне или премахване на продукти, във вече завършени поръчки. Няма техническа възможност за сливане или обединяване на поръчки. При предварително платени поръчки (с карта, по банка или epay), няма техническа възможност за опцията "Преглед" на пратката.

Имайте предвид, че обработката на високият обем от поръчки, понякога ни възпрепятства да отговаряме на всички телефонни обаждания. В случай, че не можете да се свържете с нас по телефона, пишете ни на [email protected] и при първа възможност ще Ви върнем отговор.

Заявената за покупка стока се доставя за сметка на Клиента на посочения от него "адрес за доставка" с куриерска фирма "Еконт". Възможно е забавяне и в случаи, в които поради обема, естеството на поръчката и/или непредвидени обстоятелства се налага по-дълъг срок за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ѝ и транспорта. Поради естеството си, продукти от категория „Книги“ не могат да бъдат връщани.

При нас може да поръчате до Ваш адрес или до офис на Еконт. Начин на плащане само авансово, нямаме опция "Наложен платеж".

Благодарим за разбирането! Приятно пазаруване!
Екипът на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ

 

 
Сравнение на продукти